Voorwerpen op de openbare weg

U mag niet de weg, stoep, fietspad of deel daarvan gebruiken. Bijvoorbeeld een hijskraan, container of bouwmateriaal als u gaat verbouwen of uw gevel schilderen. U hebt hier vaak een vergunning voor nodig.

Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.

Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

voorwerpen op openbare weg aanvragen (pdf, 48 KB)

Regelen

  • U dient de aanvraag ten minste 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

Bouwmateriaal korter dan 3 weken

  • Als u - maximaal 2 - bouwobjecten, zoals steigers en containers, korter dan 3 weken aaneengesloten plaatst, is alleen een melding via APV@debuch.nl voldoende. Voor een periode langer dan 3 weken moet u vergunning aan vragen.

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd.

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
In behandeling nemen van de aanvraag € 78,90