Voorwerpen op de openbare weg

Als u voorwerpen zoals bouwmaterialen of reclameborden plaatst in de openbare ruimte, dan hebt u een vergunning nodig. 

Zet u de rijweg of fietspad af voor bijvoorbeeld een hijskraan of bouwmaterialen, dan moet u een verkeersplan meesturen bij uw vergunningaanvraag.

Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.

Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

voorwerpen op openbare weg aanvragen (pdf, 48 KB)

Regelen

  • U dient de aanvraag ten minste 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

Bouwmateriaal korter dan 3 weken

  • Als u - maximaal 2 - bouwobjecten, zoals steigers en containers, korter dan 3 weken aaneengesloten plaatst, is alleen een melding via APV@debuch.nl voldoende. Voor een periode langer dan 3 weken moet u vergunning aan vragen.

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd.