Voorwerpen op de openbare weg

  • U mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken.
  • Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een hijskraan, container, steiger, bouwmateriaal of een reclamebord.
  • Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.
  • U hebt hiervoor vaak een vergunning voor nodig.

U dient de aanvraag uiterlijk 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

Melding of vergunning

Als bouwobjecten (maximaal 2), zoals steigers en containers, niet langer dan 3 weken (aaneengesloten) geplaatst worden, is alleen een melding via APV@debuch.nl voldoende. 

Voor een periode langer dan 3 weken moet u vergunning aan vragen.

U vult het aanvraagformulier in en dient deze samen met een duidelijke locatietekening in via APV@debuch.nl. Een instructie voor het maken van een locatietekening vindt u hieronder.

In sommige gevallen is een verkeersplan nodig. Dit is noodzakelijk als voetgangers, (brom)fietsers, auto's of andere weggebruikers moeten uitwijken voor het object.

Voorwerpen op de openbare weg aanvragen (pdf, 159 KB)

Als u gebruik maakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd.

Kosten 2022

soort kosten tarief 2022
voor container, afvalbak of soortgelijk voorwerp langer dan 5 dagen, per week of gedeelte daarvan € 33,60
voor bouwmaterialen langer dan 5 dagen, per week of gedeelte daarvan per m2 € 1,75 (min. € 33,60)
overige materialen 1 week per m2 € 0,90
overige materialen 1 maand per m2 € 4,10
overige materialen 1 jaar per m2 € 49,30