Voorwerpen op de openbare weg

  • U mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken.
  • Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een hijskraan, container, steiger, bouwmateriaal of een reclamebord.
  • Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.
  • U hebt hier vaak een vergunning voor nodig.

U dient de aanvraag uiterlijk 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

Melding of vergunning

Als bouwobjecten (maximaal 2), zoals steigers en containers, niet langer dan 3 weken (aaneengesloten) geplaatst worden, is alleen een melding via APV@debuch.nl voldoende. 

Voor een periode langer dan 3 weken moet u vergunning aan vragen.