Planschade

  • U hebt (financiële) schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening.
  • U kon vooraf geen rekening houden met het ontstaan van de schade.
  • U kon de schade niet voorkomen of beperken.
  • De schade is niet al op een andere manier vergoed.
  • U kunt de planschade indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan is vastgesteld.

Aanvraag indienen

Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade dient u per brief in. In uw brief zet u:

  • om welke onroerende zaak het gaat en
  • welke planologische verandering tot de planschade heeft geleid (bijvoorbeeld: bestemmingsplan, bouwvergunning).
  • u hoeft geen planschadebedrag te noemen.