Toekomst van Uitgeest

De gemeente Uitgeest onderzoekt op dit moment samen met onderzoeksbureau Necker de eigen bestuurskracht. Met de uitkomsten worden toekomstscenario’s opgesteld. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeenteraad van Uitgeest en wordt uitgevoerd door Necker. 

Op deze pagina leest u meer informatie over dit onderzoek. 

Reden onderzoek

Op 9 november 2023 nam de gemeenteraad van Uitgeest het besluit om een onderzoek in te stellen naar de bestuurskracht van de gemeente. De raad wil weten op welke manier zij ervoor kan zorgen dat op de langere termijn de opgaven van Uitgeest worden opgepakt en de dienstverlening aan de inwoners op orde is. 

Onder andere de financiën van de gemeente en de ambtelijke samenwerking met Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) zijn onderwerp van onderzoek. 

Op basis van het bestuurskrachtonderzoek bespreekt de gemeenteraad de toekomstscenario’s voor de gemeente Uitgeest.

Werkwijze onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om met een open blik en deskundige begeleiding te kijken naar de beste toekomst van de gemeente Uitgeest. De gemeenteraad wil actief betrokken zijn en keuzemogelijkheden hebben bij het selecteren van scenario's. Bovendien vindt de raad het belangrijk dat de inwoners van Uitgeest de kans krijgen om hun visie en oordeel te delen over deze toekomstscenario's.  

De gemeenteraad voert het onderzoek daarom samen met een deskundig bureau (Necker) uit. Er worden een aantal stappen gezet:

 • Necker houdt een verkennend onderzoek. Hierin voeren zij oriënterende gesprekken met bestuurders, inwoners van Uitgeest en medewerkers uit de BUCH organisatie.
 • Eind maart-begin april 2024 stelt de gemeenteraad een meetlat vast met criteria die de raadsleden belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het voorzieningenniveau in de gemeente en de hoogte van de woonlasten. Zie meetlat bestuurskracht Uitgeest (pdf, 269 KB) (raad 8 april 2024).
 • In april 2024 houdt Necker een groot onderzoek aan de hand van de meetlat. Een belangrijk deel van dit onderzoek is een Inwonersconsultatie. Alle inwoners van Uitgeest worden via een online onderzoek gevraagd om hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Uitgeest.
 • De uitkomsten van dit onderzoek (pdf, 1 MB) en de resultaten van de inwonersconsultatie (pdf, 2 MB) worden naar verwachting in juni 2024 opgeleverd aan de gemeenteraad.
 • Aan de hand van deze uitkomsten gaat de gemeenteraad naar 3 toekomstscenario’s kijken: 
  1. Een zelfstandig gemeente blijven met een betere samenwerking in de BUCH organisatie.
  2. Zelfstandig gemeente blijven met weer een eigen ambtelijke organisatie.
  3. Op termijn fuseren met één of meer andere gemeenten.
 • De gemeenteraad werkt samen met de onderzoekers deze scenario’s uit aan de hand van het onderzoek. Zij gaan na de zomer nog in gesprek met inwoners over de scenario’s en maken daarna een principekeuze over de toekomst van Uitgeest.

Inwonersconsultatie

De toekomst van Uitgeest gaat alle inwoners uit de gemeente aan. Om zoveel mogelijk inwoners hierbij te betrekken wordt online een vragenlijst gemaakt die elke inwoner van Uitgeest kan invullen. Deze vragenlijst is gemakkelijk in te vullen. 

De open link van de vragenlijst delen we op verschillende manieren met inwoners, onder andere via deze webpagina, via de website Ik denk mee over Uitgeest, sociale en lokale media en ansichtkaarten. Bent u digitaal minder vaardig dan kunt u een papieren versie van de vragenlijst opvragen via een 0800-nummer. Op deze manier worden álle inwoners bereikt.

In deze vragenlijst kunnen inwoners van Uitgeest hun mening geven over de toekomst van Uitgeest. Door middel van deze vragenlijst kunnen we achterhalen wat inwoners belangrijk vinden en wat juist niet, en waar ze trots of juist minder trots op zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, verenigingen, bereikbaarheid en betaalbaarheid. 

Daarbij kunnen we ook zien of er verschillen zijn tussen bijvoorbeeld de verschillende delen van de gemeente en leeftijdsgroepen. De resultaten uit deze vragenlijst worden meegenomen in de keuzes die de gemeenteraad gaat maken over de toekomst van Uitgeest.

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u de onderzoekers nu al iets meegeven? Mail dan naar de secretaris van het onderzoeksteam: lennart@necker.nl.