Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

  • Een horeca-inrichting mag maximaal 12 keer per kalenderjaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.
  • Daarnaast is het in een inrichting toegestaan om maximaal één incidentele festiviteit per kalenderjaar te houden waarbij de verlichting langer mag aanblijven ten behoeve van sportactiviteiten.
  • Dit houdt in dat er tijdens die festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
  • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.

Regelen

U meldt de festiviteit minimaal 10 dagen voor aanvang van de festiviteit bij Omgevingsdienst IJmond