2e paspoort

Informatie:

Sinds 9 maart 2014 zijn paspoorten en identiteitskaarten voor personen vanaf 18 jaar niet 5, maar 10 jaar geldig. Paspoorten en identiteitskaarten die in 2014 zijn aangevraagd, vervallen in 2024.

Wij verwachten dit jaar veel aanvragen om paspoorten en identiteitskaarten te vernieuwen. Voorkom dat uw reisdocument verloopt. Maak daarom minimaal 3 maanden voor het verlopen van het document een afspraak en plan de afspraak buiten de zomerperiode om.

Na het aanvragen duurt het 7 werkdagen voor uw reisdocument klaar is. U kunt dan een nieuwe afspraak maken om het op te halen.

U hebt recht op een 2e paspoort als u de noodzaak daarvan kunt aantonen. Ook als u om niet-zakelijke of beroepsmatige redenen een 2e paspoort nodig hebt, kunt u er 1 aanvragen. In alle gevallen moet u als aanvrager bewijsstukken overleggen.

afspraak 2e paspoort aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een 2e paspoort? De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens geeft meer informatie over de voorwaarden voor een 2e paspoort.

Kosten 2024

soort kosten tarief 2024
Tweede paspoort / Zakenpaspoort vanaf 18 jaar € 83,80
Tweede paspoort / Zakenpaspoort voor kinderen t/m 17 jaar € 63,40

Meenemen

  • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s.  
  • Bewijsstukken, zoals:
    • Uw oude paspoort met stempels of visa.
    • Een boeking van een reis naar een conflicterend land waarvan in het eerste paspoort een visum zit.
    • Een brief van uw werkgever als u veel voor uw werk reist en uw paspoort regelmatig bij een ambassade ligt voor een visumaanvraag. 
  • Als u onder curatele staat: schriftelijke toestemming van de curator.