Afschrift Burgerlijke Stand

Een afschrift uit de burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding.

Let op: u vraagt dit afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Het afschrift uit de burgerlijke stand wordt binnen 3-5 werkdagen verstuurd. Dat is afhankelijk van de post. Maakt u digitaal een afspraak dan kunt u het op de afspraak meteen meenemen.

Afschrift Burgelijke Stand aanvragen afspraak maken Burgerlijke Stand

Wat neem ik mee?

Persoonlijk afhalen

  • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Schriftelijk aanvragen

  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen.

De gemachtigde neemt mee bij de aanvraag.

  • Volledig ingevulde en door gever van de machtiging ondertekende formulier.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gever van de machtiging.
  • Een eigen identiteitsbewijs van de gemachtigde.
iemand machtigen aanvraag burgerzaken (pdf, 92 KB)