Tarieven voor afvalinzameling

De afvalinzameling in 2021 is anders dan de jaren hiervoor. Ook de doorberekening van de kosten van de inzameling is per 1 januari 2021 veranderd. 

Een gemeente mag op de afvalinzameling geen winst maken. Maar ook geen verlies. De afvalstoffenheffingen mogen we alleen gebruiken voor het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. We moeten afval beter gaan scheiden. Anders lopen de kosten verder op.

Inzicht in uw kosten voor afval

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u uw kosten voor afval in de gaten houden. U kunt zien hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval heeft laten legen. Of  hoe vaak u een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval hebt gegooid.

Afvalstoffenheffing 2021: vast en variabel deel

Het basistarief is € 185,30 voor een 1-persoonshuishouden. Bestaat uw huishouden uit 2 personen of meer dan betaalt u € 280,50 per jaar.

Daarnaast betaalt u per keer dat u uw rolcontainer voor restafval laat legen. Voor een 140 liter container betaalt u € 3,50 per keer. Voor een 240 liter container € 6,00 per leging. 

Gebruikers met een pasje voor ondergrondse containers voor restafval betalen voor elke inworp. Dit is per keer € 1,00 voor een zak van 60 liter. Bij sommige nieuwe ondergrondse containers kunnen bewoners ook een zak van 30 liter inwerpen. Die inworp kost € 0,50.

Tarieven 2021

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten tarief 2021
Eenpersoonshuishouden € 185,30
Meerpersoonshuishouden € 280,50
+ per leging 140 liter container € 3,50
+ per leging 240 liter container € 6,00
+ per inworp 30 liter in ondergrondse container € 0,50
+ per inworp 60 liter in ondergrondse container € 1,00
Grof huisvuil of tuinafval laten ophalen per keer € 14,20

Pmd in ondergrondse containers

Wij maken bij de ondergrondse restafvalcontainers gebruik van nascheiding. Dit betekent dat het pmd-afval bij de huisvuilcentrale door de installatie voor nascheiding wordt verwerkt. In het tarief per inworp is rekening gehouden met een korting voor het pmd-afval. Als u pmd-afval toch zelf wilt blijven scheiden, brengt u uw pmd-afval in een (semi)doorzichtige zak naar een openbare pmd-container of naar de milieustraat (Molenwerf).

Prijsstijging tegengaan door afval scheiden

Door afval te scheiden in verschillende soorten, voordat het wordt ingezameld, kunnen we prijsstijging tegengaan. De hoeveelheid restafval wordt dan zo klein mogelijk. Recycling is goedkoper dan verbranden van afval. Zelfs nu gerecyclede grondstoffen minder geld opleveren. We willen de afvalstoffenheffing zo weinig mogelijk laten stijgen. 

Kosten afvalverwerking stijgen

De tarieven voor afvalinzameling stijgen in het hele land. Alle gemeenten hebben te maken met hogere kosten voor de verbranding van restafval door de afvalverwerkers (‘vuilverbrandingsinstallaties’). Daarbovenop heft het Rijk verbrandingsbelasting voor restafval. Deze belasting is in de afgelopen jaren ook fors gestegen. Restafval verbranden wordt zo steeds duurder. 

Ingeleverde grondstoffen leveren minder op

Daarnaast brengen ingeleverde grondstoffen zoals papier, textiel en glas minder geld op. Het (laten) recyclen van hout en GFT wordt duurder. De reden hiervan is dat de internationale markt voor het recyclen van grondstoffen aan het veranderen is. 

Grondstoffenplan 2019-2025

In 2019 is het grondstoffenplan 2020-2025 (pdf, 2.39 MB) goedgekeurd door de raad van Uitgeest. De belangrijkste boodschap in dit plan: afval is grondstof. Samen moeten we naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Alle stappen die we vanaf nu nemen om de doelen te halen, zijn hierop gebaseerd.

Uw vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl of belt u naar telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).