Tarieven voor afvalinzameling

De afvalstoffenheffing voor volgend jaar is vastgesteld. Vanaf 2022 zijn er ook extra kosten voor het hebben van een derde gft-container en een tweede restafvalcontainer. Ook betaalt u voor de vervanging van containers en het omwisselen van een ander formaat gft-container. 

Een gemeente mag op de afvalinzameling geen winst maken. Maar ook geen verlies. De afvalstoffenheffingen mogen we alleen gebruiken voor het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. We moeten afval beter gaan scheiden. Anders lopen de kosten verder op.

Inzicht in uw kosten voor afval

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u uw kosten voor afval in de gaten houden. U kunt zien hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval heeft laten legen. Of  hoe vaak u een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval hebt gegooid.

Afvalstoffenheffing: vast en variabel deel

U betaalt een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Dit vaste deel betaalt u vooraf.

U betaalt daarnaast per keer dat u de container voor restafval (grijze bak) aan de weg zet. Of per keer dat u een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit. U krijgt dus een lager variabel deel als u uw afval goed scheidt. Deze variabele kosten betaalt u achteraf. Dus de variabele kosten van dit jaar staan op uw aanslag van februari volgend jaar. Deze manier van berekenen verandert niets aan de totale kosten van inzameling per jaar.

Tarief 2024

soort kosten tarief 2024
Eenpersoonshuishouden € 209,00
Meerpersoonshuishouden € 314,00
2e gft container gratis
3e gft container € 157,00
Extra (tweede) container restafval € 314,00
+ per leging 140 liter container € 3,76
+ per leging 240 liter container € 6,45
+ per inworp 30 liter in ondergrondse container € 0,54
+ per inworp 60 liter in ondergrondse container € 1,08
Afvalpas bij vermissing € 10,50
Grof huisvuil of tuinafval laten ophalen per keer max 2m3 € 15,20
Omwisselen ander formaat gft container € 36,90
Vervangen container onzorgvuldig handelen € 42,20
Vervangen container bij schuld gemeente € 0,00

Pmd in ondergrondse containers

Wij maken bij de ondergrondse restafvalcontainers gebruik van nascheiding. Dit betekent dat het pmd-afval bij de huisvuilcentrale door de installatie voor nascheiding wordt verwerkt. In het tarief per inworp is rekening gehouden met een korting voor het pmd-afval. Als u pmd-afval toch zelf wilt blijven scheiden, brengt u uw pmd-afval in een (semi)doorzichtige zak naar een openbare pmd-container of naar de milieustraat (Molenwerf).

Prijsstijging tegengaan door afval scheiden

Door afval te scheiden in verschillende soorten, voordat het wordt ingezameld, kunnen we prijsstijging tegengaan. De hoeveelheid restafval wordt dan zo klein mogelijk. Recycling is goedkoper dan verbranden van afval. We willen de afvalstoffenheffing zo weinig mogelijk laten stijgen. 

Kosten afvalverwerking stijgen

De tarieven voor afvalinzameling stijgen in het hele land. Alle gemeenten hebben te maken met hogere kosten voor de verbranding van restafval door de afvalverwerkers (‘vuilverbrandingsinstallaties’). Daarbovenop heft het Rijk verbrandingsbelasting voor restafval. Deze belasting is in de afgelopen jaren ook fors gestegen. Restafval verbranden wordt zo steeds duurder. 

Grondstoffenplan 2020-2025

In 2019 is het grondstoffenplan 2020-2025 (pdf, 2 MB) goedgekeurd door de raad van Uitgeest. De belangrijkste boodschap in dit plan: afval is grondstof. Samen moeten we naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Alle stappen die we vanaf nu nemen om de doelen te halen, zijn hierop gebaseerd.

Uw vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl of belt u naar telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).