Tegemoetkoming medisch afval

Als u hogere kosten hebt door een medische aandoening of chronische ziekte, kunt u een tegemoetkoming medisch afval aanvragen. Bijvoorbeeld door veel incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal. Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk. De tegemoetkoming geldt niet voor babyluiers. 

De aanvraag voor 2022 kunt u indienen t/m 1 oktober 2022. Vanwege privacywetgeving moet u ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen; wij wissen jaarlijks alle gegevens. Een bezoek van de afvalcoach kan onderdeel zijn van uw aanvraagprocedure.

tegemoetkoming medisch afval aanvragen

Tegemoetkoming afhankelijk van manier van aanbieden

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier waarop u uw restafval aanbiedt.

Bij gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainer

  • U gebruikt een (ondergrondse) verzamelcontainer. Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor het aanbieden van maximaal 60 inworpen restafval.

Bij gebruik van een rolcontainer

  • U gebruikt de rolcontainer en u kunt uw restafval kwijt in deze rolcontainer. Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor het maximaal 10 keer legen van deze rolcontainer.
  • U gebruikt een rolcontainer, maar u kunt het restafval niet in deze rolcontainer kwijt. Dan ontvangt u een extra rolcontainer voor alleen het medische afval. U betaalt niets voor het legen van deze extra rolcontainer voor medisch afval.

U ontvangt niet meer vergoeding, dan wat u per jaar aanbiedt.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • U hebt hogere restafvalkosten door een medische aandoening of chronische ziekte.
  • U hebt onvermijdbaar medisch afval in de vorm van stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal.
  • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex.
  • U hebt een doktersverklaring of een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar. U hoeft deze bewijsstukken niet mee te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als wij een controle uitvoeren.
  • U bent ingeschreven in de gemeente Uitgeest.
  • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.

Verhuizing of overlijden

De tegemoetkoming voor medisch afval verhuist mee als u verhuist binnen Uitgeest, Castricum of Heiloo. De verhuizing moet u tijdig en apart doorgegeven via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl.

Als u verhuist naar een ander gemeente of naar een verzorgingstehuis, dan geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot aan het moment van verhuizen. De tegemoetkoming vervalt daarna. 

Bij overlijden geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot het moment van overlijden. Geef overlijden apart door via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet.

Regeling niet bedoeld voor babyluiers

De regeling is uitgesloten voor gezinnen met jonge kinderen in de luiers. Om kosten te besparen kunnen deze gezinnen gebruik maken van de gratis ondergrondse luiercontainers. Deze staan verspreid over het dorp.

Als sprake is van een chronische ziekte of medische aandoening van een kindje, kunt u wel aanspraak maken op de regeling. 

Vragen over medisch afval

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen via e-mail: maatwerkafval@debuch.nl.

Of u belt het algemene nummer 14 0251 (zonder netnummer).