Bijzondere bijstand

  • U hebt kosten die u moet maken.
  • U kunt de kosten niet (geheel) zelf betalen.
  • De kosten worden niet vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar).
  • U hebt geen of weinig spaargeld of ander vermogen (bijvoorbeeld een huis of auto).

Tijdens de coronacrisis is het tijdelijk mogelijk om een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier per email te versturen naar info@uitgeest.nl

Voorbeelden van noodzakelijke kosten

  • Kosten bewindvoering.
    Kosten rechtsbijstand.
  • Kosten die u moet maken door noodzakelijke verhuizing (bijvoorbeeld verhuiskosten of meubels).
  • Reiskosten voor een bezoek aan uw kind in het ziekenhuis.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een lidmaatschap voor sportieve of culturele activiteiten kunnen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur wel meedoen. Het fonds helpt en betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren rechtstreeks aan de vereniging.

U kunt uw kind aanmelden via een intermediair (docent, schuldhulpverlener, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker, kerk, buurtsportcoach of een andere professional die bij uw gezin betrokken is).

Meer informatie en voorwaarden vindt u op Jeugdfonds Sport & Cultuur.