Collectieve ziektekostenverzekering

 • U kunt zich voordelig collectief verzekeren als u een inkomen hebt tot 120% van de bijstandsnorm.
 • Ook hebt u een beperkt eigen vermogen.
 • U woont in de gemeente.
 • U hebt geen achterstand in de betaling van de premie van uw huidige zorgverzekering.

Univé Gemeentepakket

Het Univé Gemeentepakket bestaat uit een basisverzekering en een aantal aanvullende verzekeringen. U kunt zelf een keuze maken voor een van deze aanvullende verzekeringen. Alle informatie over het Univé Gemeentepakket vindt u op de website Gezond Verzekerd.

Univé Gemeentepakket

Voordelen

 • De gemeente betaalt per maand mee aan uw aanvullende zorgverzekering.
 • Ruime vergoedingen voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
 • Kiest u pakket Compleet + € 0 eigen risico dan is uw verplichte eigen risico ook meeverzekerd.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

 • Stap 1: Doorloop thuis de stappen voor aanmelding op gezond verzekerd en selecteer uw gemeente. Tip: Met de Ockto-app kunnen de benodigde gegevens snel worden opgehaald.
 • Stap 2: de gemeente krijgt, als u de aanmelding hebt doorlopen, een melding van uw aanvraag en gegevens door en beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Als aanvullende gegevens hiervoor nodig zijn, zullen wij u hier schriftelijk om vragen.
 • Stap 3: Als u aan de eisen voldoet, geeft de gemeente dit door aan Univé.
 • Stap 4: U ontvangt uw polisblad van Univé en een besluit van de gemeente dat u deelneemt aan de Collectieve Zorgverzekering Minima. 
 • Stap 5: U bent nu verzekerd bij Univé (basisverzekering + het pakket van uw keuze). Voldoet u bij stap 3 niet aan de eisen en krijgt u een afwijzing van de gemeente? Dan doet Univé u vrijblijvend een aanbod voor een ander vergelijkbaar pakket.

Kijk op unive.nl/gemeentepakket voor informatie over de pakketten en vergoedingen.
Of bel met Univé: telefoon (072) 527 76 22, ma t/m vrij 8.00 tot 20.00 uur, zat 9.00 tot 13.00 uur.

 • Als u moeite hebt met het indienen van de aanvraag of wanneer u vragen hebt over de bijdrage van de gemeente, kom dan langs tijdens het spreekuur van de Sociaal Teams.
 • U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team.
 • Hebt u vragen over het Univé Gemeentepakket? Neem dan contact op met het klantcontactteam van Univé, telefoonnummer: (072) 527 76 22 (gratis), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Andere vragen over het Univé Gemeentepakket:

 • Hebt u vragen over bijvoorbeeld de vergoedingen van de zorgverzekering of wilt u weten of u nog bij uw huidige arts of specialist terecht kunt? Dan kunt u langskomen op het spreekuur van Univé op de inlooplocaties van 3 Sociale Teams.
 • Hebt u vragen over de gemeentelijke bijdrage, de inkomens- en vermogensgrenzen van de gemeente of hulp bij het overstappen, dan kunt u contact opnemen met een van de Sociaal Teams.