Eerste inschrijving in Nederland

 • Als u voor het eerst naar Nederland komt, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd.
 • Hebt u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor 1 oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.
 • Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.
 • Om u in te schrijven moet u telefonisch een afspraak maken. U komt persoonlijk met alle familieleden of personen die meeverhuizen.

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom persoonlijk na afspraak naar de gemeente.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee.
 • Neem mee:
  • Uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat).
  • Een bewijs dat u woonruimte hebt, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs.
  • Uw geboorteakte.
  • Als u niet een Europese nationaliteit hebt: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.
  • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht.
  • Eventueel de volgende akten:
   • Een huwelijks- of echtscheidingsakte.
   • Een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden).
   • De geboorteakten van uw kinderen.
  • Hebt u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

De voorwaarden om ingeschreven te worden, zijn:

 • U hebt:
  • een Nederlands reisdocument, of
  • een buitenlands paspoort uit een Europees land, of
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen.

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.