Factureren

Om uw factuur te kunnen betalen moet deze voldoen aan de wettelijke eisen voor een factuur. En de factuur moet het nummer van de verplichting of code voor de routing bevatten. Dan kunnen wij de rekening op tijd betalen.

 • Noem de juiste gemeente of organisatie (gemeente Uitgeest, of werkorganisatie BUCH; geen combinaties).
 • Vermeld bij ter attentie van: domein, team, project of afdeling.
 • Gebruik het juiste factuuradres: Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest.
 • Zet altijd een verplichtingennummer of routingcode op de factuur.
 • Een digitale factuur gaat sneller: e-factuur met OIN of een pdf naar het juiste mailadres.

Als u deze informatie niet hebt of hier nog vragen over hebt, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Factuur als pdf-bestand versturen

Een pdf-bestand stuurt u naar

Digitale factuur versturen

Een elektronische factuur is een digitaal bestand dat veilig van uw facturatiesysteem naar ons factuurregistratiesysteem wordt verstuurd. Een e-factuur is dus geen e-mail met een pdf-bijlage of XML.

De eisen waaraan e-facturen moeten voldoen, zijn op Europees niveau vastgelegd. Deze lopen via het beveiligde Peppol netwerk. Peppol is een internationale digitale infrastructuur en afsprakenstelsel. U moet e-facturen aan ons daarom via dit Peppol netwerk versturen. Als leverancier kunt u ook eenvoudig toegang krijgen tot dit netwerk.

Aansluitnummer gemeente en werkorganisatie

Maak bij het versturen van een e-factuur gebruik van  de volgende gegevens:

 • Gemeente Uitgeest
  • OIN 0000 0001 0019 9932 1000
  • KVK 34363838
  • BTW NL001999321B01
 • Werkorganisatie BUCH
  • OIN 0000 0001 8243 4741 9000
  • KVK 67675808
  • BTW NL824347419B01

Gebruik van velden

 • Alle verplichte velden van de standaard SI-UBL zijn van toepassing. SI-UBL is de internationale standaard, die door de overheid gebruikt wordt voor e-factureren.
 • Vul bij voorkeur ook de factuurreferentie klant in. Dit versnelt de verwerking van e-facturen. Hier vult u ons verplichtingennummer of routingcode in. Dit nummer ontvangt u van ons bij een opdracht.
 • Zorg ervoor dat als bijlage de factuur in pdf beschikbaar is, evenals eventuele andere bijlagen.
 • Als de factuur niet aan deze eisen voldoet, nemen we de factuur niet in behandeling.