Privacy gemeente

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

In de privacyverklaring en het privacyreglement leest u hoe wij omgaan met deze gegevens.

Bewaartermijn en doorgifte derde landen

Bewaartermijn van gegevens

De gemeente hanteert de bewaartermijnen van de gegevens zoals die zijn vastgesteld in de Archiefwet, de specifieke wet op grond waarvan de taak, product of dienst wordt uitgevoerd en de VNG selectielijst.

Doorgifte aan derde landen

De gemeente stuurt geen gegevens naar derde landen.