Regelingen voor minima

  • u kunt niet rondkomen en heeft al van alles geprobeerd
  • vaak is extra ondersteuning mogelijk

kwijtschelding van belastingen

collectieve zorgverzekering

bijzondere bijstand

individuele inkomenstoeslag

regelingen voor sport of cultuur voor kinderen

woonkostentoeslag

vergoeding voor de kosten van een computer