Regelingen voor minima

  • U kunt niet rondkomen en hebt al van alles geprobeerd.
  • Vaak is extra ondersteuning mogelijk.

Kwijtschelding van belastingen

Collectieve ziektekostenverzekering

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Regelingen voor sport of cultuur voor kinderen

woonkostentoeslag

Vergoeding voor de kosten van een computer