Subsidie voor activiteiten

U kunt een subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende of eenmalige activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, sport of cultuur.

Als u eenmalig een subsidie aanvraagt, dan gebruikt u het papieren formulier.

Aanvraagformulier (pdf, 490 KB)

Beoordeling plannen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. De commissie kijkt naar de volgende punten.

  • Mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
  • Artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
  • Verwachte publieksbereik van de activiteit.
  • Aansluiting op landelijke thema’s.
  • Financiële onderbouwing.

De commissie brengt advies uit aan het college. U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag.

Subsidieregeling Welzijn Uitgeest 2020

Subsidieregeling/naam aanvrager Verleende subsidie 2021
Alzheimer Nederland afdeling Midden Kennemerland €440
MaatjeZ €22.651
MEE & De Wering €99.392
Parnassia Groep (onderdeel Reakt) €21.455
RCO de Hoofdzaak €4.330
Socius Maatschappelijke dienstverleners €72.334
Stichting GGZ Noord-Holland Noord €2.795
Stichting LeesLokaal Uitgeest (SLLU) €86.240
Stichting Meet and Eat Uitgeest €1.400
Stichting Nieuwe Kuil €836
Stichting Slachtofferhulp Nederland €2.028
Stichting Thuiszorg Gehandicapten €3.608
Stichting Trefpunt Heiloo - Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest €48.184
Stichting Uitgeester Senioren €27.368
Stichting Voedselbank IJmond Noord €880

Subsidieregeling Jeugd Uitgeest 2021

Subsidieregeling/naam aanvrager Verleende subsidie 2021
FABO hobbyvereniging €6.952
Humanitas Noord-Kennemerland €10.100
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland BV €233.174
Speeltuinvereniging Kindervreugd €1.364
Stichting De Huttenweek Uitgeest €572
Stichting Jeugdhuis de Boogaerd €3.439
Stichting Zilveren Maan €4.215

Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020

Subsidieregeling/naam aanvrager Verleende subsidie 2021
Basketbal Lake City Players €434
FC Uitgeest €10.343
Gymnastiekvereniging Unitas €1.935
IJsclub Uitgeest €3.403
Korfbalvereniging Stormvogels €917
Mixed Hockey Club Uitgeest €3.219
Sportvereniging KIS €585
Stichting Paardrijden Gehandicapten in het Zadel €334
Tennisclub Uitgeest €2.352
Tennisvereniging De Dog €884
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening  
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland €4.866

Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020

Subsidieregeling/naam aanvrager Verleende subsidie 2021
Popkoor Surprising €486
Rederijkerskamer Vondel €86
Stichting Balletclub Uitgeest €2.292
Stichting de Nieuwe Muziekschool Uitgeest €8.800
Stichting Nieuwe Kuil €220
Stichting Opleiding Amateurmusici €3.010
Theatergroep Time Square €313
Uitgeester Harmonie €1.709
Vereniging Oud Uitgeest €512
Ondernemersvereniging Uitgeest €880
Oranje Stichting Uitgeest €2.200
 
Eindtotaal €703.537

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail info@uitgeest.nl of telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).