Zorgen of overlast melden

  • Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft, maar dit niet wil.
  • Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning?
  • Veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen?
  • Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast.
  • Het team van het Meldpunt geeft advies, onderzoekt welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerlandis de plek waar iedereen (ook tijdens het weekend) terecht kan wanneer iemand die in deze gemeente woont of verblijft verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Gaat het om acuut gevaar? Bel dan 112.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is bereikbaar:

  • Via telefoonnummer 023-515 9998
  • Van maandag t/m zondag tussen 9.00 en 20.00 uur.
Zorg of overlast melden

Het meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland werkt als vangnet voor mensen uit deze gemeente die zorg nodig hebben maar dat zelf niet willen. U kunt hier bijvoorbeeld uw zorg melden  over ernstige psychiatrische problematiek, vervuiling, vereenzaming, overlast en verslaving. Ook als de persoon over wie u zich zorgen maakt, deze zorgen zelf niet deelt.

Wanneer u denkt dat deze persoon een direct gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is, schakel dan meteen de Hulpdiensten in via 112.

Iedereen kan een melding doen over een persoon die hier woont of verblijft. Het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland werkt samen met de gemeente en met woningcorporaties, sociale wijkteams,  maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ instellingen en de politie. Dit is nodig om te komen tot een goede aanpak.

Medewerkers van het Meldpunt Zorg en Overlast zoeken eerst uit wat er precies aan de hand is en gaan als dat nodig of wenselijk is langs bij de persoon over wie de zorgen zijn gemeld. Samen met deze persoon en met andere hulpverleners en professionals, probeert het Meldpunt een oplossing voor de problemen te vinden.

Bij een melding of bij een bemoeizorg traject kan het zijn dat een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast inschat dat er mogelijk verplichte zorg nodig is. We voeren dan een verkennend onderzoek uit in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Dit verkennend onderzoek wordt gedaan bij inwoners vanaf 16 jaar. Een medewerker van het meldpunt onderzoekt of er sprake is van psychiatrische problemen die zodanig zijn dat het ernstig nadeel oplevert voor de persoon of de omgeving. Ook onderzoekt de medewerker of echt alle vormen van zorg geweigerd worden. Als het er na een verkennend onderzoek op lijkt dat er verplicht zorg nodig is, doet het Meldpunt Zorg en Overlast hiervoor een verzoek bij de officier van justitie. Deze besluit samen met de rechter en een psychiater of er verplichte zorg moet komen. Deze verplichte zorg wordt uitgevoerd door een andere gespecialiseerde organisatie en niet door GGD Kennemerland.

Bij de aanvraag van verplichte zorg hebben essentiƫle naasten meer recht, waaronder op een familievertrouwenspersoon

Meldpunt Zorg en Overlast behandelt (verplichte) zorgmeldingen voor de gezamenlijke gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is onderdeel van GGD Kennemerland.