Zorgfraude melden

De gemeente geeft geld uit aan zorg. Geld dat voor de zorg bedoeld is, hoort aan zorg besteed te worden. Dit gaat gelukkig heel vaak goed, maar niet altijd. Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk helpen én fraude voorkomen. 

U kunt ons daarbij helpen

Als u vermoedt dat er iets niet klopt, dan wil de gemeente dat graag weten.

U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan het volgende.

 • U betaalt voor zorg zonder dat deze geleverd is.
 • U krijgt zorg door ondeskundig personeel.
 • U betaalt voor andere zorg dan dat u heeft gekregen.
 • De zorgaanbieder vraagt meer zorg voor u aan dan nodig is.
 • De zorgaanbieder vraagt geld voor zorg die op een andere manier wordt betaald, zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering.
 • U krijgt nog zorg terwijl dat niet meer nodig is.
 • De zorgaanbieder of zorgontvanger is oneerlijk over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • De zorgaanbieder of zorgontvanger levert vervalste of verzonnen informatie aan, geeft een onjuiste voorstelling van zaken of er is DigiD-misbruik

Hoe meldt u zorgfraude?

U kunt een vertrouwelijke melding doen. Dit mag ook anoniem; u vult uw gegevens dan niet in.

Zorgfraude melden
 • U kunt ook bellen met telefoonnummer 088 - 909 7206.
 • Of een brief sturen naar: Gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest, ter attentie van: toezichthouder Wmo en Jeugdwet, domein Samen Leven 

In uw melding vermeldt u:

 • Wie volgens u fraudeert (naam, adres, woonplaats).
 • Waarom hij/zij fraudeert.
 • Wie hierdoor benadeeld wordt.
 • Als u niet anoniem meldt: uw eigen naam, adres, woonplaats, mailadres.

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk.

Wat gebeurt er met uw melding?

 • De toezichthouder doet onderzoek naar uw melding. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het bekijken van gegevens, onderzoek op locatie of voeren van gesprekken met betrokkene(n).
 • Wanneer de toezichthouder genoeg bewijs vindt voor onjuist gebruik van zorg of zorgfraude dan neemt de gemeente gepaste maatregelen. Bijvoorbeeld het wijzigen of beëindigen van de zorg, het uitsluiten van een zorgaanbieder, het terugvorderen van geld of het doen van aangifte. 

Alle meldingen nemen wij in behandeling

Vanwege geheimhoudingsplicht informeren wij u verder niet over de behandeling van uw melding.