Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van de gemeente. Het is van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom willen wij ons cultureel erfgoed behouden voor de toekomst.

Contact over erfgoed

Gemeente Uitgeest telt 96 beschermde monumenten (juni 2022):

  • 65 gemeentelijke monumenten
  • 14 provinciale monumenten
  • 17 rijksmonumenten

Een monument kan een gebouw zijn. Maar ook een civieltechnische bouwwerk, zoals bruggen of landschappelijke structuren. Voor ieder monument is een rapport opgesteld ter identificatie van het monument. Dit rapport noemen we de redengevende omschrijving.

Alle monumenten vindt u in het Erfgoedregister (pdf, 372 KB)

Informatie over rijksbeschermde en provinciaal beschermde monumenten vindt u ook op de websites Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie Noord-Holland.

Uitgeest kent twee historische begraafplaatsen:

  • het kerkhof van de Protestantse kerk en
  • het kerkhof van de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk. 

Het kerkhof rondom de Protestantse kerk functioneert als de Algemene Begraafplaats van Uitgeest. De gemeente heeft geïnventariseerd welke graftekens cultuurhistorisch waardevol zijn, met het doel deze graftekens voor de toekomst te behouden. 

Het Fort bij Krommeniedijk en het Fort aan den Ham, beiden provinciale monumenten, vormen onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is in 1996 opgenomen op de lijst van UNESCO werelderfgoed. In 2021 is dit werelderfgoed samengegaan met de Hollandse Waterlinie, ze vormen nu samen één inschrijving op de werelderfgoed lijst.

De omgang met erfgoed is geregeld in de Erfgoedverordening Uitgeest