Feiten en cijfers

Uitgeest in cijfers per 1-1-2018

 • Uitgeest heeft een totale oppervlakte van 2229 hectare, waarvan 1917 land en 312 water (100 hectare is 1 km2).

Dit kunt u vinden in de databank van het CBS. Dit is de gratis elektronische databank waar u zelf tabellen en grafieken kunt samenstellen van onder andere de gemeente Bergen NH.

  man vrouw
0 - 9 jaar 693 606
10 - 19 jaar 901 814
20 - 29 jaar 831 737
30 - 39 jaar 743 760
40 - 49 jaar 858 931
50 - 59 jaar 1.130 1.102
60 - 69 jaar 825 789
70 - 79 jaar 575 598
80 - 89 jaar 240 298
90 - 99 jaar 20 68

Aantal Bedrijfsvestigingen

 • Landbouw bosbouw en visserij: 30
 • Nijverheid en energie: 245
 • Handel en horeca: 220
 • Totaal aantal bedrijfsvestigingen: 220

 • 5606 woningen
 • 70% is koop
 • 80% van de woningen is gebouwd voor 2000
 • 80% is een eengezinswoning en 20% meergezins (flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten)

Gemiddelde woningwaarde is € 247.00

 •   0 – 14  jaar            17.2 %
 • 15 – 24 jaar             12.5 %
 • 25 – 45 jaar             22.7 %
 • 46 – 65 jaar             30.1 %
 • 65 jaar en ouder    17.4 %

 • 5627 huishoudens in totaal (bestaat gemiddeld uit 2,4 personen)
 • 2288 huishoudens met kinderen
 • 1753 huishoudens zonder kinderen
 • 1586 éénpersoonshuishoudens. 
 • 1,1 auto per huishouden
 • 3 % van de huishoudens in Uitgeest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum (studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen).
 • 170 personen ontvangen een bijstandsuitkering

 • 13.520 inwoners (vrouwen: 6.718, mannen: 6.802)
 • 42.8% van de mensen is gehuwd, 46.8% is ongehuwd, 6.5% is gescheiden en 4% is weduwe/weduwnaar.
 • Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 33.300. Uitgeest telt 10400 inkomensontvangers op 13520 inwoners.

Achtergrond van de inwoners is voor 88% autochtoon, 6.7% westers en voor 5.3% niet-westers.