Gebiedsregisseur

Yvonne Groen

Met elkaar zorgen we voor een omgeving waar u met plezier woont, werkt en leeft. Heeft u een idee om het in uw buurt leuker, mooier of beter te maken? Ziet u iets dat anders kan? Geef dit dan door aan de gebiedsregisseur. Zij werkt bij de gemeente en ondersteunt u zo nodig bij de uitwerking van uw idee of zorgt ervoor dat uw reactie bij de juiste persoon in de organisatie komt.

  • e-mail: yvonnegroen@debuch.nl
  • telefoon: 088 - 909 70 80