Vuurwerk

In onze gemeente mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Ook hier gelden de landelijke regels, die in 2020 zijn aangescherpt. Onze toezichthouders en de politie zien erop toe dat de regels worden nageleefd. Bovendien is er tijdelijk een speciaal meldpunt voor vuurwerkoverlast.

Bekijk op de website van de Rijksoverheid welk vuurwerk verboden is.

Wanneer vuurwerk afsteken

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Verkoop van vuurwerk

Oudejaarsvuurwerk verkopen mag op 28, 29 en 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, is het dit jaar niet toegestaan op 31 december vuurwerk te verkopen.

Vuurwerkvrije gebieden

Het is verboden vuurwerk af te steken binnen 100 meter van:

 • Locaties waar paarden worden gehouden.
 • Gebouwen met rieten daken.
 • Molens.
 • Tankstations en opslag van brandstof.
 • Verkooppunten en opslag van vuurwerk.
 • Opslagplaatsen van brandbare stoffen.

Het verbod geldt ook binnen 50 meter van :

 • In- en uitgangen van alle tunnels.
 • Het Hertenkamp.
 • Dokter Brugmanstraat nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 15 (Geesterheem).

Carbidschieten

Carbidschieten is niet toegestaan in onze gemeente. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onder andere gekeken naar de geschiktheid van de locatie.

Veilig vuurwerk afsteken

Wij vragen onze inwoners om de jaarwisseling veilig en feestelijk te vieren. Houd rekening met anderen, de buren en (huis)dieren. Steek het vuurwerk vooral veilig af.

Tips voor meer veiligheid

 • Draag een vuurwerkbril.
 • Gebruik een aansteeklont.
 • Houd voldoende afstand tot het vuurwerk.
 • Rits de jas dicht.
 • Kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

Melden overlast door vuurwerk

Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de toezichthouders van vuurwerk meldpunt.

 • De toezichthouders zijn bereikbaar via: 06 54 34 27 69.
  • Op 29 en 30 december tussen 21.00 uur en 02.00 uur. 
  • En op 31 december tussen 12.00 uur en 04.00 uur.
 • U kunt ook een melding maken via Fixi.
 • Als u denkt dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. Kunt u dit melden via het telefoonnummer 0900 8844.
 • Bij spoed belt u 112.

Maak er een feestelijke jaarwisseling van!

Ondergrondse afvalcontainers gesloten

Op Oudejaarsdag sluiten we alle ondergrondse containers op de milieuparkjes. Op 1 januari zetten we ze weer open. We vragen u geen vuil naast de containers neer te leggen.