Vuurwerk

  • Vuurwerk afsteken is verboden.
  • Vuurwerk mag ook niet verkocht en vervoerd worden.
  • Ook afsteken van carbid is verboden.
  • Elk jaar zijn er veel vuurwerkongevallen met vaak zware verwondingen tot gevolg en zelfs dodelijke slachtoffers.

Oud en nieuw wordt net even anders. In 2021-2022 is er een verbod op verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk in het hele land. Dit verbod geldt ook voor consumentenvuurwerk. Dat is al het vuurwerk dat verkocht mocht worden in de 3 dagen voor oud en nieuw. Professioneel vuurwerk en illegaal vuurwerk was al verboden. Ook carbidschieten is niet toegestaan.

Druk op de zorg niet vergroten

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en bij handhavers op straat. Daarom mag deze jaarwisseling geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd en afgestoken.

Wel klein vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag u wel klein vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten afsteken. Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken.

Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken, omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden.

  • Draag daarom altijd een vuurwerkbril.
  • Gebruik een aansteek lont.
  • Houd voldoende afstand van het vuurwerk.
  • Rits de jas dicht.
  • Kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

Toezicht en boetes

Politie en BOA’s zien erop toe dat iedereen zich aan de vuurwerkregels houdt.

De boete bij het overtreden van de regels is minimaal € 100. De boete voor het afsteken van vuurwerk is zelfs € 250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken.

Het is ook verboden in het buitenland gekocht consumentenvuurwerk naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom extra in de grensgebieden.

Niet verzekerd

Omdat vuurwerk afsteken verboden is, wijzen de verzekeraars erop dat geen dekking wordt verleend als u schade veroorzaakt. Afsteken van vuurwerk valt onder 'roekeloos gedrag'. Dit is vaak uitgesloten in de voorwaarden. Ouders zijn ook aansprakelijk voor schade die minderjarige kinderen veroorzaken.

Vuurwerk bewaren

Ook het bezit van vuurwerk is verboden. Maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk kunt u thuis bewaren op een plek die niet zomaar toegankelijk is. Bijvoorbeeld in een afgesloten schuur.

Er zijn inlevermomenten geweest de afgelopen weken. Het is nog onduidelijk of er nieuwe inzamelmomenten georganiseerd worden.

Politiecontrole

De politie houdt zich bezig met de opsporing van partijen illegaal vuurwerk. Daarnaast treedt de politie op als er overlast wordt veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Melden overlast door vuurwerk

Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politie. Ook als u denkt dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 0900-8844.