Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij de meeste plannen staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar Ruimtelijke plannen

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 3 vrijstaande woningen mogelijk op de percelen ten zuidoosten van de woning Assum 5a.

Inzage

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken zijn met ingang van 6 juli 2023 gedurende zes weken digitaal in te zien via ruimtelijke plannen, zoek op: NL.IMRO.0450.BPNaastAssum5a-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Uitgeest aan Middelweg 28. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten van de gemeente Uitgeest: 14 0251 of  info@uitgeest.nl

Plannen volgens Wet elektronische publicatie (Wep)

Voor een aantal plannen is het nog niet mogelijk om deze via overheid of ruimtelijke plannen te publiceren. U vindt daarom de documenten van deze plannen tijdelijk op onze website.