Stationsgebied

In 2023 startte ProRail met de werkzaamheden op en bij station Uitgeest. De sporen en perrons van station Uitgeest worden aangepast en er komt een extra eilandperron bij. Er komt een nieuwe traverse met een lichte, prettige en veilige uitstraling met meer stijgpunten, zoals trappen en liften.

De ontwerpen van de stationsomgeving zijn gemaakt door ProRail, NS en de gemeente. De aanpassingen maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Uiterlijk in 2028 rijden meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam.

De verbouwing start volgens planning van ProRail in 2025.

Metamorfose station Uitgeest

Belangrijkste aanpassing is het nieuwe stationsgebouw. Het stationsgebouw krijgt een lichte, prettige en veilige uitstraling met meer trappen en liften. De sporen en perrons worden hierop aangepast.

Er komt een extra eilandperron en de treinen stoppen op andere plekken. De ontwerpen van de stationsomgeving zijn samen met o.a. omwonenden, NS, gemeente en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Hiervoor zijn tijdens meerdere informatieavonden reacties op het ontwerp opgehaald.

Parkeren auto's en fietsen

De bestaande parkeerplaats aan de dorpszijde blijft. Het aantal parkeerplaatsen aan Kleiszijde blijft ook behouden.

De fietsenstalling aan de Kleiszijde wordt verplaatst naar een locatie langs het spoor. Voor zover mogelijk worden de bestaande rekken hergebruikt.

Fiets- en voetgangerstunnel

De fiets- en voetgangerstunnel krijgt een renovatie. De opgangen naar de perrons verdwijnen. De tunnel wordt een doorgang voor voetgangers en fietsers onder het spoor. In de tunnel is plek voor kunst.

Kunst in de Zientunnel

Voor de wanden van de Zientunnel zijn 3 kunstenaars gevraagd een voorstel te maken. De beoordelingscommissie koos voor het ontwerp van Elspeth Diederix (YouTube filmpje) Zij ontwierp een combinatie tussen een landschapsfoto en behang met daarop een bloemenweide. De keuze is gemaakt met in het achterhoofd de voorkeur van de inwoners, die ook kozen voor de bloemen. Die bloemenweide bestaat uit bloemen en planten die deel uitmaken van de geschiedenis van Uitgeest. En uit bloemen die u in de omgeving van Uitgeest ziet. Bij de uitwerking houdt de kunstenaar rekening met de wens van een lichte uitstraling van de tunnel.

Budget vereist keuzes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de traverse en opknapbeurt van de tunnel 20 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken. Een sober uitgevoerde traverse biedt meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld hoogwaardige verlichting en afwerking of kunst in de tunnel. Andersom geldt dat de tunnel sober blijft als de traverse breder of luxer wordt

De loopbrug komt naast de bestaande spoortunnel. De brug is 85 meter lang en komt uit bij het Anna van Renesseplein. Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een volledig overkapte traverse bij het station.

Beeldbepalend en duurzaam

Bij het ontwerp van de traverse heeft de apple store in Chicago als referentie gediend. Duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten. Bepaalde materialen worden steeds schaarser en we willen uitstoot beperken. Daarom is voor een uitvoering in duurzaam beheerd Europees hout (lariks) gekozen.

De traverse is in totaal ongeveer 10,5 meter hoog en 6 meter breed. Het circa 85 meter lange dak bundelt alle onderdelen van het station. Door alle trappen, liften en de traverse te overkappen met één groot dak ontstaat één geheel. En door het houten dak krijgt het ontwerp een natuurlijke en heel duurzame uitstraling. Op de traverse komen zonnepanelen.

De daken en gevels rondom de trappen bieden comfort en veiligheid. De lift vanuit de tunnel naar het maaiveld wordt vervangen. Er komt een lift met een extra verdieping die onder het dak wordt geplaatst.

De traverse is in de nacht niet voor het publiek toegankelijk. De trappen worden afgesloten met een rolluik of hekwerk.

Station Uitgeest krijgt 2 eilandperrons en 1zijperron. Alle perrons zijn zoveel mogelijk hetzelfde ingericht. Daardoor is er meer overzicht voor de reizigers.

Ook komt er een keerspoor voor goederentreinen aan de noordzijde van het station. Een bufferspoor komt op de locatie van het voormalige perronspoor 1. Op dit bufferspoor worden treinstellen geparkeerd, omdat treinen tussen de spitstijden in worden ingekort

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het station en het NS opstelterrein

Website van Prorail