Stationsgebied

Schets nieuwe loopbrug station Uitgeest
impressie van de nieuwe loopbrug bij station Uitgeest.

In 2023 start ProRail met de werkzaamheden op en bij station Uitgeest. Er komt een traverse (loopbrug) om het station toegankelijk te maken. ProRail past ook de sporen en perrons aan. En er komt een perron bij. Dit is nodig voor de komst van een ‘metro-achtige’ spoorverbinding tussen Alkmaar en Amsterdam.

De aanpassingen maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Uiterlijk in 2028 rijden meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam.

Metamorfose station Uitgeest

Belangrijkste aanpassing is het nieuwe stationsgebouw. Het stationsgebouw krijgt een lichte, prettige en veilige uitstraling met meer trappen en liften. De sporen en perrons worden hierop aangepast.

Er komt een extra eilandperron en de treinen stoppen op andere plekken. De ontwerpen van de stationsomgeving zijn samen met o.a. omwonenden, NS, gemeente en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Hiervoor zijn tijdens meerdere informatieavonden reacties op het ontwerp opgehaald.

Parkeren auto's en fietsen

De bestaande parkeerplaats aan de dorpszijde blijft. Het aantal parkeerplaatsen aan Kleiszijde blijft ook behouden.

De fietsenstalling aan de Kleiszijde wordt verplaatst naar een locatie langs het spoor. Voor zover mogelijk worden de bestaande rekken hergebruikt.

Fiets- en voetgangerstunnel

De fiets- en voetgangerstunnel krijgt een renovatie. De opgangen naar de perrons verdwijnen. De tunnel wordt een doorgang voor voetgangers en fietsers onder het spoor. In de tunnel is plek voor kunst.

ontwerp van Elspeth Diederix voor de Zientunnel: een ondergrondse bloemenzee

Kunst in de Zientunnel

Voor de wanden van de Zientunnel zijn 3 kunstenaars gevraagd een voorstel te maken. De beoordelingscommissie koos voor het ontwerp van Elspeth Diederix (YouTube filmpje) Zij ontwierp een combinatie tussen een landschapsfoto en behang met daarop een bloemenweide. De keuze is gemaakt met in het achterhoofd de voorkeur van de inwoners, die ook kozen voor de bloemen. Die bloemenweide bestaat uit bloemen en planten die deel uitmaken van de geschiedenis van Uitgeest. En uit bloemen die u in de omgeving van Uitgeest ziet. Bij de uitwerking houdt de kunstenaar rekening met de wens van een lichte uitstraling van de tunnel.

Budget vereist keuzes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de traverse en opknapbeurt van de tunnel 20 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken. Een sober uitgevoerde traverse biedt meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld hoogwaardige verlichting en afwerking of kunst in de tunnel. Andersom geldt dat de tunnel sober blijft als de traverse breder of luxer wordt

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het station en het NS opstelterrein

website van ProRail
Decoratieve kaart van de spoorweg door uitgeest
Naar het overzicht