Stationsgebied

Stationsomgeving Uitgeest

De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 25 januari 2018 unaniem de visie 'Stationsomgeving Uitgeest' vastgesteld. Dat is een toekomstbeeld van de ontwikkelingen op en rond het NS-station van Uitgeest en de directe omgeving. De Stationsvisie kwam tot stand met inbreng van inwoners en belanghebbende organisaties.

Aanpassingen station Uitgeest

Uitgeest krijgt op termijn een tweede middenperron. Dit is nodig door de komst van een ‘metroachtige’ spoorverbinding tussen Alkmaar en Amsterdam.

De tunnel onder het station is te smal voor de stroom reizigers naar de middenperrons. Daarom komt er een traverse (loopbrug). Het wordt een volledig overkapte traverse (loopbrug): 90 meter lang en 4,5 tot 6,5 meter breed. De loopbrug komt naast de spoortunnel en komt uit op het Anna van Renesseplein.

Voor de traverse en opknapbeurt van de tunnel heeft het ministerie een budget van 20 miljoen euro exclusief BTW.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De aanpassingen maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Uiterlijk in 2028 rijden meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam.

Planning

Movares werkt in opdracht van ProRail en de gemeente drie varianten uit. Movares presenteerde deze tijdens een informatieavond op dinsdagavond 26 november. De commissie Ruimtelijk Ordening bespreekt dit onderwerp op maandag 2 december, de gemeenteraad op donderdag 12 december.

In 2020 start de planologische procedure. Daar maken ook de resultaten deel uit van de diverse milieuonderzoeken (o.a. geluid, bodemonderzoek). Ook daarvoor organiseren we een aparte inloopavond.

Documenten

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het station en het NS opstelterrein

website van ProRail
Naar het overzicht