Stationsgebied

Stationsomgeving Uitgeest

De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 25 januari 2018 unaniem de visie 'Stationsomgeving Uitgeest' vastgesteld. Dat is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkelingen op en rond het NS-station van Uitgeest en de directe omgeving. De Stationsvisie kwam tot stand met inbreng van inwoners en belanghebbende organisaties.

Aanpassingen station Uitgeest

Vanwege de aanpassingen voor spoorboekloos rijden krijgt Uitgeest op termijn een tweede middenperron op het station. De bestaande tunnel onder het station is te smal voor de stroom reizigers naar de middenperrons. Daarom komt er een traverse (loopbrug). Het wordt een volledig overkapte traverse (loopbrug) met een lengte van 90 meter bij het station en een breedte van 4,5 tot maximaal 6,5 meter. De loopbrug komt naast de bestaande spoortunnel en ‘landt aan’ bij het Anna van Renesseplein.

Voor de traverse en opknapbeurt van de tunnel heeft het ministerie een taakstellend budget van 20 miljoen euro exclusief BTW. Daarmee moeten afwegingen worden gemaakt. Een sobere doelmatige variant voor de traverse biedt meer mogelijkheden om iets extra’s te doen bij het opknappen van de tunnel, bijvoorbeeld voor hoogwaardige verlichting. Andersom geldt dat de tunnel soberder blijft wanneer er meer geld aan de traverse wordt besteed, bijvoorbeeld door deze traverse breder te maken.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De aanpassingen op en rond station Uitgeest maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Uiterlijk in 2028 rijden er meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam.

Planning

Movares werkt in opdracht van ProRail en de gemeente drie varianten uit. Het streven is dat deze in het najaar op een inloopavond worden gepresenteerd.

In 2020 start de planologische procedure, waar ook de resultaten van de diverse milieuonderzoeken (o.a. geluid, bodemonderzoek) deel van uitmaken. Ook daarvoor wordt een aparte inloopavond georganiseerd.

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het station en het NS opstelterrein

website van ProRail
Naar het overzicht