Tijdelijke jongerenwoningen Park Waldijk

De Jeugd- en Jongerenraad van Uitgeest heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de woningbehoefte onder jongeren van 17 tot 30 jaar. Hieruit is gebleken dat jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Het college heeft besloten dit op te pakken. Begin 2023 staan er 766 jongeren tussen de 18 en 28 ingeschreven als woningzoekende, waarbij 422 boven de 23 jaar zijn.

Tijdelijke woningen

Er is gekozen voor tijdelijke woningen voor jongeren naast het bouwen van permanente woningen, omdat het naar verwachting gaat om een tijdelijke piek in de behoefte. Er zijn drie locaties voor 20 tijdelijke jongerenwoningen gekozen. De Zienlaan en de Benesserlaan staan al vast en voor Park Waldijk is de intentie uitgesproken, onder voorbehoud van de haalbaarheidsonderzoeken. 

Interesse in een jongerenwoning ?

Op dit moment is nog niet bekend wie de tijdelijke woningen gaat plaatsen. Als daar meer duidelijkheid over is, komt er ook meer informatie over hoe jongeren zich kunnen inschrijven.

Omwonenden

De gemeente houdt de omwonenden actief op de hoogte van de ontwikkelingen. In februari 2023 nodigde de gemeente omwonenden uit om hun vragen te stellen. Dit kon schriftelijk en op een inloopavond. U kunt alle gestelde vragen en antwoorden hier lezen.

Vragen en antwoorden

Planning

De gemeente voert in 2023 het haalbaarheidsonderzoek uit. Tegelijkertijd wordt er een start gemaakt met het zoeken naar geïnteresseerde partijen en (het opzetten van) het participatietraject met belanghebbende.

Hierbij zijn de haalbaarheidsonderzoeken leidend. Wanneer de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek aantoont dat er tijdelijke jongerenwoningen ontwikkeld kunnen worden, is er een omgevingsvergunning nodig. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Pas na het verlenen van de omgevingsvergunning start de bouw.