Tijdelijke jongerenwoningen Park Waldijk

Het college heeft in oktober 2023 besloten om dit project voorlopig niet door te zetten. Reden is dat er een nieuw provinciebestuur is, dat heeft aangegeven méér ruimte te willen bieden aan woningbouw buiten bestaand bebouwd gebied.

Pas als de gemeente inderdaad jongerenwoningen in het buitengebied kan bouwen, besluit het college of de locatie Waldijkpark definitief afvalt.

Aanleiding

De Jeugd- en Jongerenraad van Uitgeest heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de woningbehoefte onder jongeren van 17 tot 30 jaar. Hieruit is gebleken dat jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Het college heeft besloten dit op te pakken. Begin 2023 staan er 766 jongeren tussen de 18 en 28 ingeschreven als woningzoekende, waarbij 422 boven de 23 jaar zijn.

Tijdelijke woningen

Er is gekozen voor tijdelijke woningen voor jongeren naast het bouwen van permanente woningen, omdat het naar verwachting gaat om een tijdelijke piek in de behoefte. Er zijn drie locaties voor 20 tijdelijke jongerenwoningen gekozen. De Zienlaan en de Benesserlaan staan al vast en voor Park Waldijk is de intentie uitgesproken, onder voorbehoud van de haalbaarheidsonderzoeken.