Adviesraad Sociaal Domein

Dit onafhankelijk adviesorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders. Over zaken in het sociaal domein, zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.

De Adviesraad praat onder andere over:

  • Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Jeugdwet.
  • Participatiewet.
  • Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen.

De Adviesraad heeft zijn voelsprieten in de samenleving. Zij vraagt inwoners en zorg- en welzijnsorganisaties om advies uit de praktijk. Deze informatie helpt de Adviesraad om de gemeente te adviseren bij de in- en uitvoering van de wetten en regelingen in het sociaal domein. 

Leden

Leden worden door de Adviesraad voorgedragen en benoemd door het college. De Adviesraad heeft maximaal 11 leden, inclusief de voorzitter en de secretaris. Alle leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Uitgeest.

Contact

Wilt u informatie of vindt u dat de commissie zich ergens mee moet bezig houden, neemt u dan contact op. 

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 7
1910 AA Uitgeest

0251 - 36 11 56 (gemeentehuis)