Bestuurlijk programma 2018 -2022

  • Er is op 11 september 2018 een ‘coalitieakkoord’ gesloten.
  • In dit akkoord kunt u lezen aan welke thema’s de politieke partijen de komende 4 jaar uitvoering willen geven en welke actiepunten zij daarbij zien.

Bestuurlijk programma Uitgeest 2018-2022 (pdf, 480 KB)