Burgemeester en wethouders

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Brieven richt u aan: burgemeester en wethouders gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Uw e-mail stuurt u naar: info@uitgeest.nl

S. (Sebastiaan) M. Nieuwland

Burgemeester Sebastiaan Nieuwland

Burgemeester

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Handhaving
 • BUCH-werkorganisatie
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Representatie
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Vreemdelingenzaken en naturalisatie
 • Evenementen, waaronder kermis
 • P&O ten aanzien van de gemeentesecretaris

Nevenfunctie

 • Adviseur tijdelijke directie openbare basisschool Et Buut Zaandam (bezoldigd)

J.N. (Jan) Schouten

wethouder Jan Schouten

Wethouder (PU)

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Grondzaken
 • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Cultureel erfgoed
 • Kunst en cultuur

Nevenfuncties

 • Toezichthouder bij zwembad De Zien (onbezoldigd)

R. (René) Oud

wethouder René Oud

Wethouder (D66)

Portefeuilles

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Werk en Inkomen
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Welzijn
 • Integratie
 • Volksgezondheid
 • Mantelzorg
 • Schiphol
 • Dierenwelzijn
 • Sport
 • Project herinrichting ijsbaanterrein

J.M. (Judie) Kloosterman

Wethouder (CDA)

Portefeuilles

 • Participatie en Communicatie
 • Financiën
 • Omgevingswet
 • Verkeer en vervoer
 • Vrijwilligers
 • Subsidiebeleid
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • ICT, Dienstverlening en Facilitair

Nevenfunctie

 • Voorzitter Stichting Samen Wonen Samen Sterk, Ouderinitiatief van een woongroep voor jonggehandicapten (onbezoldigd)

M. (Martine) Enthoven

gemeentesecretaris Martine Enthoven

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Burgemeester en wethouders benoemen de gemeentesecretaris. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie en lid van de directieraad de BUCH. De BUCH is de werkorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Vervangingsregeling

 • Wethouder Schouten vervangt burgemeester Nieuwland.
 • Wethouder Kloosterman vervangt wethouder Schouten.
 • Wethouder Oud vervangt wethouder Kloosterman.
 • Burgemeester Nieuwland vervangt wethouder Oud.