Jaarverslag en begroting

Hoe komt de gemeente aan inkomsten? Naar welke plannen en doelen gaat het geld? In de begroting en jaarstukken vindt u het antwoord en kunt u de financiële stand van zaken van de gemeente volgen.