Jaarverslag en begroting

In de begroting en jaarstukken leest u hoe de gemeente aan inkomsten komt en naar welke plannen en doelen het geld gaat. Ook kunt u de financiële stand van zaken van de gemeente volgen.