Raadscommissies

Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. De commissie neemt geen besluiten, maar adviseert de raad. De commissies bestaan uit raads- en commissieleden. 

Burgerleden raadscommissies Uitgeest

Namens de fractie Progressief Uitgeest

 • mevr. N.A.M. van Eerden
 • dhr. T.P. Schouten 

Namens de fractie D66

 • dhr. M.A. van Herpen
 • mevr. B. Kingma

Namens de fractie CDA

 • dhr. C.F.J. Duinmaijer
 • mevr. R.M. Rodenburg
 • dhr. W.J.M. Rodenburg

Namens de fractie Uitgeest Lokaal

 •  

Namens de fractie VVD

 • dhr. C.F.J. Mens
 • dhr. R.P.J. Mens
 • dhr. L.J. Ruijs
 • dhr. F. Verhagen

Namens de fractie PvdA

 • dhr. B.N. Binnendijk
 • dhr. K.G. de Lange
 • dhr. N. Oudendijk
 • mevr. A.C.M. Reulen
 • mevr. E.M.M. Visbeen

Namens de fractie UVP

 • dhr. R.R. Schoenmaker

Commissievoorzitters

 • Voorzitter: de heer A.M.M. Weijers 
 • Plv. voorzitter: de heer D.J. van der Sluijs

Externe gespreksleider voor de twee raadscommissies: mevr. A. Hartog

Commissie Ruimtelijke Ordening (RO)

Deze commissie adviseert en overlegt over volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en openbare werken.

Samenstelling commissie RO

 • de heer Bert Weijers, namens UL voorzitter
 • de heer Dannij Sluijs, namens UL plaatsvervangend voorzitter
 • de heer Ben Binnendijk, namens PvdA, lid
 • de heer Rob de Boer, namens PU, plaatsvervangend lid
 • mevrouw Matine Enthoven, namens D66, lid
 • mevrouw Britta Kingma, namens D66, lid
 • de heer Klaas Geert Lange, namens PvdA, lid
 • de heer Robert Mens, namens VVD, lid
 • de heer Wim Rodenburg, namens CDA, lid
 • de heer Luke Ruijs, namens VVD, lid
 • de heer Ruud Schoenmaker, namens UVP, lid
 • de heer Arthur Swart, namens PU, lid

Commissie Samenlevingszaken / Algemene Zaken en Financiën (SAZ)

Deze commissie adviseert en overlegt over welzijn, onderwijs, sport, subsidies en sociale zaken, zaken met betrekking tot openbare orde en veiligheid, onroerend goed en grondzaken, monumenten, financiën, economische aangelegenheden en intergemeentelijke samenwerking.

Samenstelling commissie SAZ

 • de heer Bert Weijers, namens UL, voorzitter
 • de heer Dannij Sluijs, namens UL, plaatsvervangend voorzitter
 • de heer Cor Duijnmaijer, namens CDA, lid
 • mevrouw Nina Eerden, namens PU, plaatsvervangend lid
 • de heer Thijs Herpen, namens D66, lid
 • mevrouw Suus Krom, namens UVP, lid
 • de heer Karel Mens, namens VVD, lid
 • mevrouw Marijke Meule, namens PU, lid
 • de heer Rene Oud, namens D66, lid
 • de heer Nico Oudendijk, namens PvdA, lid
 • mevrouw Antoinette Reulen, namens PvdA, lid
 • mevrouw Rosaline Rodenburg, namens CDA, lid
 • de heer Thomas Schouten, namens PU, lid
 • mevrouw Anneke Terra, namens PvdA, lid
 • de heer Ferry Verhagen, namens VVD, lid
 • mevrouw Emmy Visbeen, namens PvdA, lid

Auditcommissie

Daarnaast beschikt de gemeenteraad van Uitgeest ook over een auditcommissie. De auditcommissie heeft als taak de raad te adviseren in zijn controlerende taak. Daarnaast informeert de auditcommissie de raad over de gemaakte afspraken met de accountant. Ook is de Auditcommissie het eerste aanspreekpunt voor de accountant over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole.

De gemeenteraad benoemt de leden van de commissie en bestaat dus uit de volgende leden

 • De heer J.M. Zwarthoed (voorzitter)
 • Mevrouw A.C.M. Terra 
 • De heer M.A. van Herpen
 • De heer P.R. de Boer

Werkgeverscommissie

 • De heer C. Schouten
 • De heer J.M. Zwarthoed 
 • Mevrouw M. Enthoven
 • Mevrouw A.C.M. Terra

Vertrouwenscommissie

 • De heer J. Schouten (Progressief Uitgeest)
 • De heer R. Oud (D66)
 • De heer J. Zwarthoed (CDA)
 • De heer D.J. van der Sluijs (Uitgeest Lokaal)
 • De heer M. Zuurbier (VVD, voorzitter)
 • Mevrouw A.C.M. Terra (PvdA, vicevoorzitter)
 • Mevrouw G. Krom (UVP)
 • De heer P. Schouten (gemeentesecretaris) als plaatsvervangend secretaris vertrouwenscommissie

Overzicht nevenfuncties commissieleden

De heer B.N. Binnendijk, PvdA:

 • geen nevenfuncties

De heer C.F.J. Duinmaijer, CDA:

 • Lid Algemeen bestuur RPA NHN (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Regionaal werkbedrijf Zaanstreek Waterland (onbezoldigd)
 • Lid van commissie van beroep voor het MBO en HBO (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissie functiewaardering HKU (bezoldigd)
 • Lid commissie herplaatsing Clusius College (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissie SCI Saxion Hogeschool (bezoldigd) 
 • Lid beroepcommissie Voorkomen verdringen Westfriesland (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissiefunctieverordening Hogeschool Rotterdam (bezoldigd)
 • Bestuurslid stichting de Rietlanden (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Uitgeester Harmanie (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting de nieuwe muziekschool Uitgeest (onbezoldigd).

Mevrouw N.A.M. van Eerden, PU:

 • Informatie-adviseur bij BECIS- DIOR (bezoldigd)
 • Vrijwilliger coordinator toezicht en toezichthouder bij Zwembad de Zien (bezoldigd)

De heer M.A. van Herpen, D66:

 • Voorzitter Beheerscommissie KV Helios Castricum (onbezoldigd)
 • RZVV Scheidsrechter (onbezoldigd)

Mevrouw B. Kingma, D66:

 • Hoofdcassiere Jumbo Visser Akersloot

De heer K.G. de Lange, PvdA:

 • Medewerker BS-Kunststoffen te Wormer

De heer C.F.J. Mens, VVD:

 • Ambtenaar Gemeente Purmerend (bezoldigd)
 • Voorzitter VVE San Siro (onbezoldigd)
 • Secretaris VVE Anna van Renesse te Uitgeest (onbezoldigd)

De heer R.P.J. Mens, VVD:

 • Geographical Information Analyst bij Bouwinvest Real Estate Investors (bezoldigd)

De heer N.C. Oudendijk, PvdA:

 • Voorzitter raad van commissarissen Intravecc  (bezoldigd)
 • Secretaris DUEC Uitgeest (onbezoldigd)

Mevrouw A.C.M. Reulen, PvdA:

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw R.M. Rodenburg, CDA:

 • Notarieel medewerker (bezoldigd)

De heer W.J.M. Rodenburg, CDA:

 • Adviseur AC Borst Bouw (onbezoldigd)
 • Voorzitter VDS (Vlieg Duiven Sport) (onbezoldigd)

De heer L.J. Ruijs, VVD:

 • Customer service professional Lynx (bezoldigd)
 • Bestuurslid VVD (onbezoldigd)
 • Student politicologie (onbezoldigd)

De heer R.R. Schoenmaker: UVP:

 • Geen nevenfuncties

De heer T.P. Schouten, PU:

 • Constructiemanager Tata Steel (bezoldigd)
 • Vrijwillegerswerk Zwembad de Zien (onbezoldigd)

Mervrouw A.C.M.  Terra, PvdA:

 • Geen nevenfuncties

De heer F. Verhagen, VVD:

 • Accountmanager o.g. (bezoldigd)

Mevrouw E. Visbeen, PvdA:

 • Geen nevenfuncties

De heer A.M.M. Weijers, UL:

 • Geen nevenfuncties