Raadscommissies

Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. De commissie neemt geen besluiten, maar adviseert de raad. De commissies bestaan uit raads- en commissieleden. 

Commissie Ruimtelijke Ordening (RO)

Deze commissie adviseert en overlegt over volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en openbare werken.

Commissie Samenlevingszaken / Algemene Zaken en Financiën (SAZ)

Deze commissie adviseert en overlegt over welzijn, onderwijs, sport, subsidies en sociale zaken, zaken met betrekking tot openbare orde en veiligheid, onroerend goed en grondzaken, monumenten, financiën, economische aangelegenheden en intergemeentelijke samenwerking.

Auditcommissie

Daarnaast beschikt de gemeenteraad van Uitgeest ook over een auditcommissie. De auditcommissie heeft als taak de raad te adviseren in zijn controlerende taak. Daarnaast informeert de auditcommissie de raad over de gemaakte afspraken met de accountant. Ook is de Auditcommissie het eerste aanspreekpunt voor de accountant over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole.

De gemeenteraad benoemt de leden van de commissie en bestaat dus uit de volgende leden

 • De heer J.M. Zwarthoed (voorzitter)
 • Mevrouw A.C.M. Terra 
 • De heer M.A. van Herpen
 • De heer P.R. de Boer

Werkgeverscommissie

 • De heer P.R. de Boer (voorzitter)
 • De heer J.M. Zwarthoed
 • Mevrouw A.C.M. Terra

Vertrouwenscommissie

 • De heer J. Zwarthoed (CDA)
 • De heer D.J. van der Sluijs (Uitgeest Lokaal)
 • De heer M. Zuurbier (VVD, voorzitter)
 • Mevrouw A.C.M. Terra (PvdA, vicevoorzitter)
 • Mevrouw G. Krom (UVP)
 • De heer P.R. de Boer (PU)
 • De heer M.A. van Herpen (D66)

Progressief Uitgeest

De heer S.F.M. Twaalfhoven

 • Docent HRM Hogeschool van Amsterdam (bezoldigd)
 • Zelfstandig Adviseur Twaalfhoven Organizational Inquiry & Learning (bezoldigd)
 • Promovendus (PhD kandidaat) Vrije Universiteit Amsterdam (onbezoldigd)

CDA

De heer C.F.J. Duinmaijer

 • Lid Algemeen bestuur RPA NHN (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Regionaal werkbedrijf Zaanstreek Waterland (onbezoldigd)
 • Lid van commissie van beroep voor het MBO en HBO (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissie functiewaardering HKU (bezoldigd)
 • Lid commissie herplaatsing Clusius College (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissie SCI Saxion Hogeschool (bezoldigd) 
 • Lid beroepcommissie Voorkomen verdringen Westfriesland (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissiefunctieverordening Hogeschool Rotterdam (bezoldigd)
 • Bestuurslid stichting de Rietlanden (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Uitgeester Harmonie (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting de nieuwe muziekschool Uitgeest (onbezoldigd)

De heer A. Corten

 • Bestuurslid CDA (onbezoldigd), Bestuurslid Stichting Scholen voor Mauritanië (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Kinderen terug uit het Kalifaat (onbezoldigd)

Mevrouw R.M. Rodenburg

 • Notarieel medewerker (bezoldigd)

Uitgeest Lokaal

Mevrouw S.C. Boonstra-Molenaar

 • Medewerkster zonwering winkel (bezoldigd)

VVD

De heer C.F.J. Mens

 • Ambtenaar Gemeente Purmerend (bezoldigd)
 • Voorzitter VVE San Siro (onbezoldigd)
 • Secretaris VVE Anna van Renesse te Uitgeest (onbezoldigd)

De heer R.P.J. Mens

 • Geographical Information Analyst bij Bouwinvest Real Estate Investors (bezoldigd)

De heer F. Verhagen

 • Accountmanager o.g. (bezoldigd)

PvdA

De heer B.N. Binnendijk

 • geen nevenfuncties

De heer K.G. de Lange

 • Medewerker BS-Kunststoffen te Wormer

De heer N.C. Oudendijk

 • Voorzitter raad van commissarissen Intravecc  (bezoldigd)
 • Secretaris DUEC Uitgeest (onbezoldigd)

Mevrouw A.C.M. Reulen

 • Geen nevenfuncties

Mevrouw E. Visbeen

 • Geen nevenfuncties

UVP

De heer R.R. Schoenmaker

 • Geen nevenfuncties