Raadscommissies

De commissies bestaan uit raads- en commissieleden. Zij adviseren de raad.

Er zijn twee raadscommissies.

Commissie Ruimtelijke Ordening (RO)

Deze commissie adviseert en overlegt over volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en openbare werken.

Samenstelling commissie RO

 • de heer J.M. Dubelaar, voorzitter (PU)
 • de heer J.N. Schouten, plaatsvervangend  voorzitter (PU)
 • de heer A.S. de Swart (PU)
 • de heer W.J.M. Rodenburg (CDA)
 • de heer M. Zuurbier (VVD)
 • mevrouw M. Enthoven (D66)
 • de heer A.M.M. Weijers (UL)
 • de heer B.N. Binnendijk (PvdA)
 • de heer  J. de Jong (VVD) 

Commissie Samenlevingszaken / Algemene Zaken en Financiën (SAZ)

Deze commissie adviseert en overlegt over welzijn, onderwijs, sport, subsidies en sociale zaken, zaken met betrekking tot openbare orde en veiligheid, onroerend goed en grondzaken, monumenten, financiën, economische aangelegenheden en intergemeentelijke samenwerking.

Samenstelling commissie SAZ

 • de heer M. Zuurbier, voorzitter (VVD)
 • mevrouw A. Hartog, plaatsvervangend  voorzitter (VVD)
 • de heer  J. de Jong (VVD)
 • de heer C.F.J. Mens (VVD)
 • de heer A.M.M. Weijers, plaatsvervangend voorzitter (UL)
 • de heer D.J. van der Sluijs (UL)                    
 • de heer A.T.J. van Son (PU)
 • mevrouw M. Meulie (PU)
 • de heer R. Oud (D66)
 • de heer M.A. van Herpen (D66)
 • de heer C.F.J. Duinmaijer (CDA)
 • mevrouw R.M. Rodenburg (CDA)
 • mevrouw A.C.M. Terra (PvdA)
 • de heer N.C. Oudendijk (PvdA)
 • mevrouw G. Krom (UVP)

Auditcommissie

Daarnaast beschikt de gemeenteraad van Uitgeest ook over een auditcommissie. De auditcommissie heeft als taak de raad te adviseren in zijn controlerende taak. Daarnaast informeert de auditcommissie de raad over de gemaakte afspraken met de accountant. Ook is de Auditcommissie het eerste aanspreekpunt voor de accountant over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole.

De gemeenteraad benoemt de leden van de commissie en bestaat dus uit de volgende leden:

 • De heer J.M. Zwarthoed (voorzitter)
 • De heer A.T.J. van Son (PU)
 • Mevrouw A.C.M. Terra (PvdA)
 • De heer M.A. van Herpen (D66)