Raadscommissies

De commissies bestaan uit raads- en commissieleden. Zij adviseren de raad.

Er zijn twee raadscommissies.

Commissie Ruimtelijke Ordening (RO)

Deze Commissie adviseert en overlegt over volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en openbare werken.

Samenstelling commissie RO

 • de heer J.M. Dubelaar (voorzitter)
 • de heer J.N. Schouten (plaatsvervangend  voorzitter) (PU)
 • de heer A.S. de Swart (PU)
 • de heer W.J.M. Rodenburg (CDA)
 • de heer M.P.S. de Jong (VVD)
 • mevrouw M. Enthoven (D66)
 • de heer J.W. van den Berg (UVP
 • de heer A.M.M. Weijers (UL)
 • de heer B.N. Binnendijk (PvdA)

Commissie Samenlevingszaken / Algemene Zaken en Financiën (SAZ)

Deze Commissie adviseert en overlegt over welzijn, onderwijs, sport, subsidies en sociale zaken, zaken met betrekking tot openbare orde en veiligheid, onroerend goed en grondzaken, monumenten, financiën, economische aangelegenheden en intergemeentelijke samenwerking.

Samenstelling commissie SAZ

 • de heer M. Zuurbier (voorzitter)
 • mevrouw A. Hartog (plaatsvervangend  voorzitter) (VVD)  
 • mevrouw N. Voordewind (plaatsvervangend  voorzitter) ( PU)                       
 • de heer A.T.J. van Son (PU)
 • mevrouw M. Meulie (PU)
 • de heer A.M.M. Weijers (UL)
 • mevrouw G. ter Elst (VVD)
 • de heer C.F.J. Mens (VVD)
 • de heer R. Oud (D66)
 • de heer M.A. van Herpen (D66)
 • de heer C.F.J. Duinmaijer (CDA)
 • mevrouw R.M. Rodenburg (CDA)
 • mevrouw A.C.M. Terra (PvdA)
 • de heer N.C. Oudendijk (PvdA)
 • mevrouw G. Krom (UVP)
 • de heer D.J. van der Sluijs (UL)
 • mevrouw V.M. Hofman (UVP)
 •