Rekenkamer BUCH

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. In andere bewoording: zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur. De rekenkamer onderzoekt wat er gebeurt, wat dat kost en wat het oplevert. En de rekenkamer kijkt hoe dat beter kan.

De rekenkamer is onafhankelijk. Zij bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De gemeenteraad kan wel onderwerpen aandragen. Ook inwoners en ondernemers kunnen onderwerpen voorstellen aan de commissie.

Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer heeft een voorzitter en 3 leden. De gemeenteraden van de BUCH-gemeenten benoemen de leden van de rekenkamer. De zittingsduur is 6 jaar.

Per 1 november 2023 zijn de leden:

  • mevrouw Petra Krom, voorzitter
  • de heer Friso Teerink, lid
  • mevrouw Francien Rosing, lid
  • de heer Bouke Minks, lid

U kunt de leden van de rekenkamer bereiken door een mail te sturen naar: rekenkamerbuch@gmail.com.