Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest bestaat uit 15 leden verdeeld over 7 fracties. 

Nevenfuncties

De nevenfuncties van raads- en commissieleden zijn openbaar. De nevenfuncties van de raadsleden vindt u onder bij de contactgegevens van de raadsleden.