Wat doet de raad?

  • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
  • De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.
  • De gemeenteraad wordt eens in de 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij zijn dus uw volksvertegenwoordigers.
  • De agenda's, vergaderstukken en geluidsopnames van de vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem.
ga naar het raadsinformatiesysteem

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad van Uitgeest vergadert maandelijks op een donderdagavond. De agenda’s en vergaderdata vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Raadsinformatieavonden

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten kan er een presentatie gegeven worden over een voor de raad relevant onderwerp en/of informatie gegeven worden ter voorbereiding op de bespreking in commissie en/of raad.
De onderwerpen en data vindt u in het raadsinformatiesysteem. U hoeft zich niet aan te melden om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten.  

Commissievergaderingen

Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. De commissie neemt geen besluiten, maar adviseert de raad. Er zijn twee raadscommissies: Ruimtelijke Ordening en Samenlevingszaken/Algemene Zaken en Financiën.

U bent welkom bij een vergadering

  • Vergaderingen starten om 20.00 of 20.30 uur.
  • De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar.
  • Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Dan hoeft u zich niet aan te melden.
  • Wilt u inspreken bij commissievergaderingen? Dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering via de griffie: griffie@uitgeest.nl.

Vergaderstukken raadplegen

Via het raadsinformatiesysteem kunt u de agenda en alle vergaderstukken voor de vergaderingen van de raad bekijken. Tabletgebruikers kunnen ook de app ‘Politiek Portaal’ downloaden.

Agenda's, notulen en stukken van voor 1 mei 2017 vindt u op de oude website in archiefweb.

Luister naar een raadsvergadering

De geluidsopnames van de vergaderingen kunt u enkele dagen na de vergadering terugluisteren via het raadsinformatiesysteem.

Voor iedereen met een gehoorapparaat is er in de raadzaal een RF ringleidingsysteem. Wilt u gebruikmaken van de ringleiding? Vraagt u dat dan vooraf aan bij ons. Vaak weet u als slechthorende zelf wel hoe het ter plekke werkt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u het vragen aan een van de aanwezige bodes.