Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de welstandsnota. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

Vergaderingen

De regiocommissie Kennemerland vergadert op maandag in de oneven weken. MOOI Noord-Holland organiseert de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA.

Wilt u deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht via 14 0251 (zonder netnummer)

Vergaderschema 2023

 • 16-1-2023 
 • 30-1-2023 
 • 13-2-2023
 • 27-2-2023 
 • 13-3-2023
 • 27-3-2023 
 • 11-4-2023: In plaats van 10 april (2e Paasdag).
 • 24-4-2023 
 • 8-5-2023
 • 22-5-2023 
 • 5-6-2023
 • 19-6-2023 
 • 3-7-2023
 • 17-7-2023
 • 31-7-2023 
 • 14-8-2023
 • 28-8-2023 
 • 11-9-2023
 • 25-9-2023 
 • 9-10-2023
 • 23-10-2023 
 • 6-11-2023
 • 20-11-2023 
 • 4-12-2023
 • 18-12-2023 
 • 02-01-2024 In plaats van 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)