Woningbouw plannen 2020-2030

In Uitgeest is vooral behoefte aan sociale koop- en huurwoningen en aan gelijkvloerse, levensloopbestendige woningen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de woningmarkt uit 2021. Dit is de leidraad voor de plannen voor woningbouw in Uitgeest. 

De gemeente heeft de mogelijke locaties voor woningbouw vastgelegd in een overzicht (dashboard). Dit zijn bouwlocaties die Uitgeest in de komende 10 jaar hoopt te ontwikkelen en het woonprogramma dat daarbij past. In de kaders is bijvoorbeeld de parkeernorm per woning bepaald, maar ook de bouwhoogte, de verhouding tussen grondgebonden woningen en appartementenbouw,en de aandacht voor sociale huur- en koopwoningen.

Samen optrekken

Dit woonprogramma is een belangrijke ontwikkeling voor Uitgeest en de inwoners. Niet alleen voor kopers en huurders van de nieuwe woningen, maar ook voor omwonenden van de bouwlocaties. 

Voor elke locatie start de gemeente dan ook een traject waarin inwoners kunnen meedenken. De gemeente kijkt dan samen met omwonenden naar de plannen en vraagt naar hun zorgen, idee├źn en verwachtingen. Per project nodigt de gemeente gericht omwonenden daarvoor uit.

Overzicht plannen 2020-2030: 13 locaties

Plannen die al vastliggen

 • Bibliotheeklocatie (2024): 47 woningen
 • Limmerkoog (2025): 11 woningen
 • Benesserhof (2025): 9 woningen
 • Flex woningen (2024-2026): 60 woningen
 • Achterven De Kleis (2025): 62 woningen

Plannen die nog niet vastliggen

 • Molenhoeklocatie: 30 woningen
 • Meetlocatie: 50 woningen
 • De Oude Werf: 150 woningen
 • Geesterheem Viva!Zorggroep: 35 woningen
 • Vrijburglocatie - 44 woningen
 • De Kuil - De Diaconie: 40 + 80 tot 100 intramuraal
 • Anna van Renesseplein: 40 woningen
 • Verdichtingsplan Kennemer Wonen:  19 woningen