Bijstand

  • U hebt (tijdelijk) onvoldoende inkomen.
  • De bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau.
  • U woont in de gemeente.

U bent 27 jaar of ouder

  • Als u een uitkering aanvraagt, kijken we of er direct werk voor u is.
  • Op de website werk.nl kunt u online een bijstandsuitkering aanvragen. Lees de informatie goed door en doorloop alle stappen.
  • Hebt u hierbij hulp nodig? Neem contact op met het Sociaal Team Uitgeest.
contact met het Sociaal Team

Je bent jonger dan 27 jaar

  • Je meldt je aan als werkzoekende op de website werk.nl. Lees de informatie goed door en doorloop alle stappen.
  • Je krijgt een zoekperiode van 4 weken, voordat je een bijstandsaanvraag kunt indienen. In deze weken solliciteer je naar een baan of zoek je naar een opleiding. Meer informatie hierover en wat van je verwacht wordt, krijg je via het Jongerenloket van IJmond Werkt!
  • Hulp nodig? Neem contact op met het Jongerenloket IJmond werkt!

U ontvangt bericht binnen 8 weken na het inleveren van de formulieren bij de gemeente. Als u recht hebt op een bijstandsuitkering, krijgt u deze in principe toegekend vanaf de dag dat u zich hebt gemeld bij de gemeente.

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

U hebt geen sollicitatieplicht als u een Algemene Ouderdomswet-uitkering (AOW-uitkering) krijgt.

Ontheffing

U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. U hoeft dan tijdelijk geen werk te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, volgt u een opleiding. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Neemt u bij vragen hierover contact op met uw consulent.

Geen inkomsten of een vaste maandelijkse uitkering

Hebt u geen inkomsten, of hebt u een vaste uitkering? U moet dan elk half jaar het statusformulier invullen.

Wisselt uw inkomen per maand

Hebt u een wisselend inkomen, dan moet u uw inkomen maandelijks doorgeven. Wij kunnen dan de hoogte van de uitkering bepalen. U ontvangt daarvoor iedere maand een inkomstenverklaring, die u invult en opstuurt. Daar moet u een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen.

Verandert er iets in uw situatie?

Als er tussentijds iets verandert aan uw persoonlijke situatie, dan moet u dat aan ons melden met het wijzigingsformulier.

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen, maar ook ineens. Eventueel 'ongebruikte' dagen vervallen aan het eind van het kalenderjaar.

U mag nooit langer dan 4 weken aaneengesloten weken buiten Nederland verblijven. U mag bijvoorbeeld dus niet 3 weken in december en aansluitend 3 weken in januari in het buitenland verblijven. U moet uiterlijk 4 weken voor uw gewenste vertrek vragen om toestemming.

Bent u 65 jaar of ouder?

Bent u 65 jaar of ouder en hebt u bijstand als aanvulling op uw Algemene Ouderdomswet (AOW), de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)? Dan mag u maximaal 91 dagen per kalenderjaar naar het buitenland.

Geef uw vakantie op tijd aan ons door

Wilt u op vakantie én uw uitkering behouden? Geef uw vakantie dan minstens 4 weken van tevoren aan ons door. U hoort dan van ons of wij bezwaar hebben op uw verzoek.