Energietoeslag lage inkomens

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming. De Rijksoverheid heeft in juli 2022 het bedrag van €800 verhoogd naar €1.300. Let op: u ontvangt dit bedrag nu nog in 2 delen (eerst €800 en later €500).

Energietoeslag aanvragen

Nabetaling van €500

Hebt u de toeslag van €800 al ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van €500 in het najaar automatisch op uw bankrekening. Een precieze datum is nog niet bekend. Wij vragen u om geduld te hebben. Zodra er meer bekend is, passen we de informatie op deze pagina aan.

Als u de komende periode de toeslag toegekend krijgt, ontvangt u eerst het bedrag van €800. De nabetaling van €500 volgt in het najaar. 

Aanvragen t/m 30 november 2022

U kunt de energietoeslag aanvragen t/m 30 november 2022. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag en de 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

De energietoeslag wordt via de gemeente uitbetaald.

Automatisch ontvangen

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of AIO, dan hebt u de eerste deel (€800) van de toeslag al ontvangen. Ook als u na 1 juli 2021 een beroep hebt gedaan op bijzondere bijstand of minimaregeling, hebt u de toeslag ontvangen.

Ontwikkelingen energietoeslag

Het kabinet heeft besloten om een extra toeslag van €500 uit te keren. Zo kunt u ook met een laag inkomen de hoge energiekosten blijven betalen. Hebt u de toeslag van €800 al ontvangen? Dan ontvangt u automatisch ook de extra toeslag €500. Wanneer dit bedrag wordt uitbetaald is nog niet bekend.

Automatisch ontvangen

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, dan hebt u de toeslag al ontvangen. Ook als u na 1 juli 2021 een beroep hebt gedaan op bijzondere bijstand of minimaregeling, hebt u de toeslag ontvangen.

Toeslag aanvragen

Hebt u geen toeslag of brief ontvangen en denkt u recht te hebben? Dan kunt u tot 30 november 2022 de toeslag aanvragen

Let op: u hebt hiervoor DigiD nodig. Vraag zo snel mogelijk een DigiD inlog aan, als u nog geen DigiD hebt.

Eenvoudig aanvragen met Ockto-app

U kunt tijdens uw aanvraag gebruik maken van de Ockto-app. Daarmee kunt u eenvoudig gegevens aanleveren. Voordat u deze gegevens verzendt, wordt u gevraagd toestemming te geven. 

Doet u dit liever niet? Dan kunt u ook deze stap overslaan en uw gegevens uploaden of opsturen. U ontvangt een mail met uitleg over hoe u dit kunt doen. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag. 

Hulp bij de aanvraag

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met:

  • Sociaal Team via 14 0251 of
  • inloopspreekuur Socius op donderdagen tussen 12.30 en 14.00 uur in het gemeentehuis Uitgeest.

U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie in het gemeentehuis. Let op: de behandeling van de aanvraag met een papieren formulier duurt langer.

Bent u zelfstandig ondernemer met een wisselend, maar wel minimuminkomen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de toeslag. Hebt u hier vragen over? Of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Inkomensgrens

De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm). Alle bedragen zijn nettobedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Let op: De bedragen die in de tabellen staan, gelden vanaf 1 juli 2022.

Personen ouder dan 21 jaar maar niet pensioengerechtigd Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.256,07 €1.322,18  
Samenwonend/getrouwd €1.794,40 €1.888,84  
Pensioengerechtigden Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.397,26 €1.470,80  
Samenwonend/getrouwd €1.892,81 €1.992,43  

Geen recht op energietoeslag

Er wordt 1 toeslag per adres uitbetaald. Daarnaast ontvangt u geen toeslag in de volgende situaties:

  • U woont in een instelling of inrichting.
  • U bent jonger dan 21 jaar.
  • U bent jonger dan 27 jaar en maakt aanspraak op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.
  • U bent dak- of thuisloos.

Inkomstenbelasting

De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering. U hoeft de energietoeslag dus niet op te geven als inkomen bij de Belastingdienst.

Andere uitkeringen

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen, zoals zorg- of huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of andere uitkeringen.

Uitbetaling

Wij hebben officieel 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. Uiteraard proberen we uw aanvraag vóór die tijd te behandelen en de energietoeslag uit te betalen.