Energietoeslag lage inkomens

De energieprijzen stijgen en u moet veel meer betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom 1x een energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal €800 netto per huishouden.

Energietoeslag aanvragen

Automatisch ontvangen

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, dan hebt u de toeslag al ontvangen. Ook als u na 1 juli 2021 een beroep hebt gedaan op bijzondere bijstand of minimaregeling, hebt u de toeslag ontvangen.

Ontvangt u een uitkering op grond van AIO, dan ontvangt u de toeslag automatisch eind mei.

Toeslag aanvragen

Hebt u geen toeslag of brief ontvangen en denkt u recht te hebben? Dan kunt u de toeslag aanvragen

Let op: u hebt hiervoor DigiD nodig. Vraag zo snel mogelijk een DigiD inlog aan, als u nog geen Digid hebt.

U kunt tijdens uw aanvraag gebruik maken van de Ockto-app. Daarmee kunt u eenvoudig gegevens aanleveren. Voordat u deze gegevens verzendt, wordt u gevraagd toestemming te geven. 
Doet u dit liever niet? Dan kunt u ook deze stap overslaan en uw gegevens uploaden of opsturen. U ontvangt een mail met uitleg over hoe u dit kunt doen. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag. 

Hulp bij de aanvraag

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met het Sociaal Team via 14 0251. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie in het gemeentehuis. Let op: de behandeling van de aanvraag met een papieren formulier duurt langer.

Inkomensgrens

De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm). Alle bedragen zijn nettobedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Scroll de tabel om meer te zien
Personen ouder dan 21 jaar maar niet pensioengerechtigd Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.244,54 €1.310,05  
Samenwonend/getrouwd €1.777,92 €1.871,50  
Scroll de tabel om meer te zien
Pensioengerechtigden Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.382,89 €1.455,67  
Samenwonend/getrouwd €1.872,49 €1.971,05  

Geen recht op energietoeslag

Er wordt 1 toeslag per adres uitbetaald. Daarnaast ontvangt u geen toeslag wanneer u:

  • in een instelling of inrichting woont,
  • jonger bent dan 21 jaar,
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000,
  • dak- of thuisloos bent.

Inkomstenbelasting

De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering. U hoeft de energietoeslag dus niet op te geven als inkomen bij de Belastingdienst.

Andere uitkeringen

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen, zoals zorg- of huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of andere uitkeringen.

Uitbetaling

Wij hebben officieel 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. Uiteraard proberen we uw aanvraag vóór die tijd te behandelen en de energietoeslag uit te betalen.

Uiterste aanvraagdatum 30 november 2022

U kunt de energietoeslag aanvragen t/m 30 november 2022. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag en de 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.