Meer dan 1000m2 extra groen in De Koog noord

Op zo’n 45 locaties in De Koog noord vervangen de gemeente en Kennemer Wonen bestrating door groen. Hiermee komt het er in de wijk niet alleen groener uit te zien, maar draagt de gemeente ook bij aan een wijk die beter past bij het veranderende klimaat. Er verdwijnen geen parkeervakken bij deze vergroening van de wijk.

De Koog noord is gebouwd in de jaren ’80. Er is geen geld voor een herinrichting van de hele wijk, zoals wel gebeurt in de eerder gebouwde wijk De Koog zuid. De (gescheiden) riolering en bestrating van De Koog noord zijn daarnaast nog niet aan het eind van hun levensduur. Vandaar dat de gemeente nu kiest voor kleine ingrepen met een zo groot mogelijk effect. Dit gebeurt op plekken waar er ruimte is om dit groen toe te voegen, zonder dat de indeling van de straat hierdoor verandert.

Prettiger en klimaatvriendelijker

Vijf van de locaties zijn van Kennemer Wonen. Zij sluiten aan bij het initiatief van de gemeente om de woonomgeving nog prettiger en klimaatvriendelijker te maken. Met het toevoegen van meer planten, struiken en bomen verandert de uitstraling van de wijk.

Het gaat in totaal om zo’n 1000 vierkante meter extra groen. Niet aaneengesloten, maar op allerlei kleinere locaties door de hele wijk. Er worden inheemse soorten planten en bomen geplant die bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Door het toevoegen van dit groen is er in de toekomst minder last van hittestress in de wijk. Dit verschijnsel komt vooral voor in flink versteende omgevingen, zoals De Koog noord. Door meer beplanting zorg we voor een iets koelere omgeving bij warm weer.

Reacties omwonenden

Begin april hebben bewoners van De Koog noord een brief gekregen over de veranderingen in hun wijk. Hierin is ook gevraagd om opmerkingen of vragen over de locaties door te geven. Daarnaast is opgeroepen om extra locaties aan te dragen om te vergroenen. De gemeente bekijkt de 19 reacties die binnen zijn gekomen. De plannen worden waar mogelijk aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van omwonenden.

Planning

In mei en juni treft de gemeente voorbereidingen voor de vergroening van de wijk. Er wordt dan alvast bestrating weggehaald en de plantvakken worden voorbereid. Vanaf september start de gemeente met het planten van de nieuwe struiken, planten en bomen.