Vijf Koninklijke Onderscheidingen tijdens Lintjesregen

Burgemeester Sebastiaan Nieuwland reikte tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 26 april vijf Koninklijke Onderscheidingen uit in Uitgeest. De gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege hun bijzondere inzet voor de samenleving.

"Het is de kracht van ons dorp dat zoveel mensen zich inzetten voor een ander, omkijken naar elkaar en het verenigingsleven. Dat moeten we koesteren", sprak de burgemeester trots.

In het bijzijn van trotse familie en vrienden kregen onderstaande Uitgeesters een lintje.

De heer A. Corten

Adrianus Corten startte in 1978 de Milieutuin Uitgeest. Een plek waar mensen pionierden met milieuvriendelijk tuinieren. De tuin wordt niet alleen gebruikt als tuin. Deze werd in 1995 bijvoorbeeld ook een plek waar herstellende drugsverslaafden van de Brijderstichting in Beverwijk bij wijze van therapie terecht konden.

Verder heeft de heer Corten geholpen met het opzetten van een school in Mauritanië. Daar komt ook de stichting Scholen voor Mauritanië uit voort. Hiermee komen basisscholen uit onze omgeving in contact met de scholen in Mauritanië. Zodat de kinderen van elkaar kunnen leren. En ook in de lokale politiek is de heer Corten al jarenlang actief.

"U probeert mensen samen te brengen en wilt anderen helpen. Dat is een groot goed in onze maatschappij", sprak burgemeester Nieuwland.

Mevrouw F. de Beer-Paap

Fieneke de Beer-Paap is op heel veel vlakken in Uitgeest actief als vrijwilliger. Zo zet ze zich al 32 jaar in voor kunststichting De Nieuwe Kuil, die onder andere de Kunstroute organiseert. Ook begeleidt ze samen met haar man al jarenlang elke dinsdag een bridgeclub voor de Stichting Uitgeester Senioren. Maar ook bij de jongere generatie is mevrouw De Beer-Paap een bekend gezicht, onder andere door haar inzet als klaar-over voor scholieren en het voorlezen in de bibliotheek.

Naast al dat zichtbare werk, is burgemeester Nieuwland vooral onder de indruk van haar onzichtbare werk. "U bent van onschatbare waarde voor vele Uitgeesters. Mantelzorg voor familieleden én anderen, al jarenlang. Klaarstaan voor en aandacht hebben voor een ander. U bent van grote waarde voor mensen."

De heer J. de Beer

Net als zijn vrouw Fieneke de Beer-Paap, zet Joop de Beer zich al jarenlang in voor verschillende verenigingen en stichtingen in Uitgeest. Zoals voor stichting De Nieuwe Kuil, waar hij vanaf 2001 voorzitter is. Zijn creatief talent en oog voor kunst zet hij ook in als lid van de gemeentelijke kunstcommissie, die zorgt voor wisselende exposities in de hal van het gemeentehuis. En samen met zijn vrouw is hij elke dinsdag aanwezig voor de begeleiding van de bridgemiddag van de Stichting Uitgeester Senioren.

Daarnaast vult zijn agenda zich met vrijwilligerswerk voor de Tennisclub Uitgeest en de visvereniging. Burgemeester Nieuwland loofde de inzet van de heer De Beer: "U bent zich vast niet altijd bewust van de positieve invloed die u heeft op het leven van zoveel Uitgeesters. Maar als we alles bij elkaar optellen, dan is dit een indrukwekkende rij aan activiteiten waar u zich met hart en ziel voor inzet." 

De heer S. Zoet

Al sinds 1971 kan Uitgeest tijdens allerlei evenementen een beroep doen op de EHBO-vaardigheden van Simon Zoet. Hij zet zich daarnaast in voor reanimatieavonden en is kaderinstructeur op dit gebied. De heer Zoet is daarnaast maar liefst 45 jaar de drijvende kracht achter de collecte van de Hartstichting in Uitgeest. Gezondheid loopt als een rode draad door zijn vrijwilligersleven, want de heer Zoet wandelt wekelijks met de wandelclub van Geesterheem en hij fietst met ouderen zelf uitgezette tochten. 

Andere organisaties waar de heer Zoet zich voor inzet zijn De Zonnebloem, de Postma Stichting voor onderhoud aan de protestantse kerk (middels ophalen oud papier), het Leeslokaal en het Hertenkamp. "Uw leven staat voor een groot deel in het teken van anderen. Zodat zij het zo lang mogelijk goed hebben. Vandaag zetten we u in het zonnetje, vanwege al het werk dat u voor anderen doet."

De heer W. Hubenet

William Hubenet is Uitgeester die zeer actief is als vrijwilliger buiten het dorp. Hij besteedt vele uren als vrijwilliger aan honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollander uit Amstelveen. Zijn kennis als penningmeester heeft de vereniging door een ingrijpende periode geholpen. In 2016 is door zijn inzet een nieuw clubhuis gebouwd, dat nu het kloppend hart is van de vereniging. Na 17 jaar penningmeesterschap, is hij nu als gewoon bestuurslid nog zeer betrokken. 

"Omdat het hier om een vereniging buiten Uitgeest gaat, is uw werk misschien wat minder zichtbaar voor onze dorpsgenoten. Dat maakt het niet meer of minder belangrijk. Uw bijdrage aan de samenleving staat buiten kijf", aldus burgemeester Nieuwland voordat hij de versierselen opspeldde.