Opvang voor Oekraïners

De gemeente is op zoek naar geschikte opvanglocaties voor Oekraïners. Ook particulieren of bedrijven kunnen onderdak aanbieden. 

Українська (Ukrainian)

Gemeentelijke opvang

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo trekken samen op bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. De Veiligheidregio’s zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en de verdeling van de opvangplekken binnen hun eigen regio.

Particuliere opvang

Aanmelden als gastgezin

Veel mensen stellen hun (vakantie)huizen open voor Oekraïners. Wilt u een plek aanbieden? U kunt zich als gastgezin aanmelden bij Refugee Home voor hulp en ondersteuning bij de opvang van Oekraïners.

Refugee Home onderzoekt, matcht en begeleidt gastgezinnen en vluchtelingen. Deze organisatie zorgt voor:

 • Kwalitatieve en humane alternatieven voor de noodopvang.
 • Persoonlijke en zorgvuldige koppeling.
 • Duurzame opvang in gastgezinnen, met ondersteuning en begeleiding.
 • Veilige opvang in gastgezinnen.

Achteraf aanmelden

Biedt u al opvang? Dan kunt u zich achteraf alsnog aanmelden bij Refugee Home voor ondersteuning en begeleiding.

Melden bij gemeente

Meld daarnaast bij de gemeente dat u onderdak biedt. Zet daarbij hoeveel personen u opvangt. Zo houden wij overzicht en kunnen we u of de Oekraïense vluchtelingen informeren als dat nodig is. U kunt ons een mail sturen via opvangoekraine@debuch.nl.

Geen vergoeding voor opvang

Een opvangplek beschikbaar stellen, gebeurt op basis van vrijwilligheid. Gastgezinnen krijgen zelf geen vergoeding van de gemeente. 

Over het verrekenen van kosten die u maakt voor de opvang kunt u samen met uw gasten afspraken maken. Oekraïners die bij een gasthuishouden wonen krijgen naast het gebruikelijke leefgeld namelijk een extra maandelijkse toelage voor (vrijwillige) bijdragen aan de opvangkosten. Deze extra toelage heet de wooncomponent en omvat €93 per persoon per maand. Dit bedrag is onder andere bedoeld om bij te dragen aan de extra kosten die u als gastgezin maakt voor de opvang. Denk bijvoorbeeld aan een stijging van energiekosten of toename van de afvalstoffenheffing.

Ook als Oekraïners werken kunt u met hen afspraken maken over de kosten van opvang.

Onderdak stoppen

Biedt u als particulier onderdak aan Oekraïense vluchtelingen aan en wilt u dit stoppen? Bijvoorbeeld omdat het niet meer gaat of omdat de vluchtelingen zelf weg willen? Stuur dan 2 weken voordat u de opvang wilt stoppen een mail naar opvangoekraine@debuch.nl

Graag willen we het volgende weten:

 • Datum dat de huidige opvangplek stopt.
 • Adres waar de personen nu verblijven.
 • Aantal personen en hun leeftijd.
 • Binding met de gemeente; denk aan werk, school, familie, vrienden. 
 • Zorgbehoeften; bijvoorbeeld rolstoelvriendelijkheid van de locatie, hulpmiddelen als hoog-laagbed, verpleegkundige zorg nodig, etc.
 • Zijn er huisdieren?
 • Andere bijzonderheden: is er bijvoorbeeld een kinderbedje nodig?
 • E-mailadres (als dit anders is dan waarmee gemaild is).

Een coördinator zoekt naar een passende vervolgplek voor de vluchtelingen. Binnen 3 werkdagen neemt de coördinator contact met u op over de vervolgstappen.

Onderdak aanbieden als bedrijf of instelling

Als u plek hebt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, laat ons dit weten via opvangoekraine@debuch.nl

Vermeld: 

 • Het aantal plekken dat beschikbaar is.
 • Vanaf wanneer en tot wanneer de plek beschikbaar is.
 • Uw contactgegevens.
 • Of de locatie gratis, kostprijs of commerciële huur is.
 • Of de aanbieder eigenaar of huurder is.

De gemeente maakt (nog) geen gebruik van commerciële aanbiedingen. We noteren ze wel, voor het geval de plekken later nog nodig zijn.