Enquête

In april 2018 kregen alle bewoners van De Koog een enquêteformulier (1600 adressen - ongeveer 3800 bewoners).

In de enquête kon iedereen aangeven wat behouden moet blijven of verbeterd kan worden. En wat de wensen zijn. Dit is gedaan aan de hand van thema’s:

  • verkeer en parkeren
  • bomen en groen
  • verlichting
  • grondwater en riolering
  • spelen, bewegen en ontmoeten
  • inrichting van wegen en trottoirs

De resultaten van de enquête zijn gebruikt bij de workshops met werkgroep De Koog.

Samenvatting enquête De Koog

Van de 1580 formulieren zijn ongeveer 250 formulieren terug gestuurd.

Onderstaand zijn de belangrijkste punten uit de enquête. De overige detailpunten zijn besproken in de uitwerking van het ontwerp.