De Koog

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Hiermee ontstaat de kans om samen met de bewoners na te denken over de inrichting van de wijk.

Contact

Project leider Ronald Blokker en Projectmederwerker Atie Dekker

Projectleider: Ronald Blokker

Projectmedewerker: Atie Dekker