De Koog

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Hiermee ontstaat de kans om samen met de bewoners na te denken over de inrichting van de wijk.

Fase 1 van de herinrichting is afgerond. In januari 2024 zijn de werkzaamheden van fase 2 gestart. Aannemer Gebr. Min stuurt u een brief als zij beginnen in uw straat. De werkzaamheden veroorzaken enige overlast. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting duren de werkzaamheden in deze fase ongeveer 2 jaar.

Planning volgen

Als u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, download dan de BouwApp. In deze app kunt u het project opzoeken; u ziet dan de meest actuele informatie.

Contact

Project leider Ronald Blokker en Projectmederwerker Atie Dekker

Projectleider: Ronald Blokker

Projectmedewerker: Atie Dekker