De Koog

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Hiermee ontstaat de kans om samen met de bewoners na te denken over de inrichting van de wijk.

Fase 1 van de herinrichting is afgerond. In januari 2024 zijn de werkzaamheden van fase 2 gestart. Aannemer Gebr. Min stuurt u een brief als zij beginnen in uw straat. De werkzaamheden veroorzaken enige overlast. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting duren de werkzaamheden in deze fase ongeveer 2 jaar.

Planning volgen

Als u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, download dan de BouwApp. In deze app kunt u het project opzoeken; u ziet dan de meest actuele informatie.

Vergroening Koog noord

De Koog noord is niet meegenomen in de grootschalige herinrichting van de rest van de wijk. Reden daarvoor is dat er geen geld is voor een herinrichting van de hele wijk. De (gescheiden) riolering en bestrating van De Koog noord zijn daarnaast nog niet aan het eind van hun levensduur. Vandaar dat de gemeente nu kiest voor kleine ingrepen met een zo groot mogelijk effect. 

Op zo’n 45 locaties in De Koog noord vervangen de gemeente en Kennemer Wonen bestrating door groen. Hiermee komt het er in de wijk niet alleen groener uit te zien, maar dragen we ook bij aan een wijk die beter past bij het veranderende klimaat. Er verdwijnen geen parkeervakken bij deze vergroening. 

Bewoners uit de Koog noord kunnen meedenken over de vergroening van hun buurt.

Contact

Project leider Ronald Blokker en Projectmederwerker Atie Dekker

Projectleider: Ronald Blokker

Projectmedewerker: Atie Dekker