Informatie bijeenkomsten

Raadsinformatieavond januari 2019

Op 29 januari werd de raad bijgepraat over project De Koog. Wat is er tot nu toe gedaan, wat zijn de resultaten en hoe ziet het vervolg eruit?

Alle opgehaalde idee├źn en wensen van de bewoners van De Koog zijn verwerkt in een programma van eisen. Op basis van deze uitgangspunten is een eerste schets gemaakt, die aan de raad werd getoond. Het schetsontwerp laat de ambities zien van het project op hoofdlijnen: Groene Kooghart, Een gouden lijst, Geen blik op de weg, Ontdek de stek. Het gaat om de gedachte achter het ontwerp. Hierna wordt het schetsontwerp verder met werkgroep De Koog uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (tweede en derde kwartaal 2019). In een voorlopig ontwerp wordt duidelijk hoe de inrichting per straat er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Alle bewoners van De Koog krijgen een uitnodiging om tijdens inloopbijeenkomsten hier een reactie op te geven.

In het najaar buigt de werkgroep zich over het definitieve ontwerp: een gedetailleerde tekening per straat. Hierin staan de exacte locaties van bomen en lichtmasten, boomsoorten en alle te gebruiken materialen aangegeven.

De presentatie van de raadsinformatieavond (pdf, 8 MB)

 

Bijeenkomsten voor inwoners oktober 2019

Op 3 en 7 oktober 2019 zijn 2 informatiebijeenkomsten geweest. Tijdens de avonden is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van De Koog. Na afloop van de presentatie konden vragen worden gesteld. Ook zijn er twee inloopspreekuren geweest op 16 en 23 oktober.

Meer informatie over en reacties op het voorlopig ontwerp