Ontwerp

Om te komen tot een definitief ontwerp is er een aantal tussenstappen. Inmiddels is het definitief ontwerp klaar en vastgesteld door het college van B&W. Eerdere stappen in het proces kunt u onderaan inzien.

Bekijk een video van het definitief ontwerp op YouTube.

Een definitief ontwerp is een gedetailleerde tekening per straat. In het definitief ontwerp staan de exacte locatie van bomen en lichtmasten en alle te gebruiken materialen aangegeven. 

Naar aanleiding van het voorlopig ontwerp zijn 30 reacties en vragen binnengekomen. Het ontwerp is daarna op een aantal kleine onderdelen aangepast en definitief gemaakt.

Eerdere stappen in het proces

Een schetsontwerp is een tekening met de eerste ruimtelijke idee├źn of plannen voor de hele wijk. Het is een vertaling van het programma van eisen en laat de ambities zien van het project op hoofdlijnen: Groene Kooghart, Een gouden lijst, Geen blik op de weg, Ontdek de stek. Het gaat om de gedachte achter het ontwerp.

In het Programma van wensen en eisen staan de uitgangspunten voor het ontwerp. Deze zijn samen met de inwoners en werkgroepleden van De Koog bepaald.