Safari's

Lopend door de buurt hebben de leden van werkgroep De Koog de kansen, knel- en verbeterpunten in kaart gebracht. Na afloop zijn deze per buurt met elkaar besproken. Dit is een eerste stap om te komen tot een programma van wensen en eisen. Hierin staan de uitgangspunten voor het ontwerp.

wandelroute

Verslag safari 12 juni (18.15 -21.00 uur)

Deelnemers

Aanwezig:

 • 7 bewoners
 • 5 medewerkers van de gemeente
 • 3 medewerkers van Sweco (organisatie die het ontwerpproces begeleidt)

Afwezig: 2 bewoners

Hoogtepunten

 • er zijn voldoende parkeerplaatsen, wel nadenken over logische plekken. Deze creëren waar parkeerdruk wat hoger is
 • park met schelpenpad langs Geesterweg
 • de buurt is ruim en behoorlijk groen
 • diversiteit groen
 • speelplek Blankertlaan

Verbeterpunten

Verkeer en parkeren

 • de hele wijk is nu een 30km/uur gebied maar niet als zodanig ingericht. Gebied inrichten als 30km/uur volgens het principe Duurzaam Veilig. Hierover duidelijk communiceren.
 • Voorbeeld Vrijburglaan: niet aan 1 kant van de hele weg parkeren maar dit aan twee kanten steeds af te wisselen om snelheid te verminderen. Hetzelfde geldt voor het aanleggen van de groenstroken. Gebruik beide kanten van de weg afwisselend bij de inrichting zodat je als het ware er doorheen moet slalommen/slingeren.
 • onoverzichtelijke kruisingen zoals Kooglaan/Prinses Beatrixlaan aanpakken.
 • auto’s te gast, dat wil zeggen meer aandacht voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers.
 • voorkeur haaksparkeren (dwars op de weg) Kooglaan.
 • parkeerdruk en methode van parkeren in de doorlopende straatjes van de Vrijburglaan is een probleem.
 • veilige en korte route bevoorrading Jumbo.
 • logische en veilige fietsdoorsteken (onder andere doorsteek Pr. Beatrixlaan/Leeghwaterstraat en Goesinnestraat/Melis Stokelaan). Fietsers rijden op een aantal plekken over de stoep direct de weg op (bij Lepelaarstraat/Plevierstraat en tussen witte paaltjes bij de Jumbo).
 • fietssuggestiestroken Kooglaan/schoolroute naar Castricum.
 • veilige fietsoversteken Geesterweg.
 • hoek Melis Stokelaan/Geesterweg. alle 4 parkeervakken staan leeg.
 • handhaving op parkeren op de stoep. Dit is lastig voor een rolstoel of kinderwagen.
 • het hofje Dillenburg bij Kerverslaan is een doorrijhoogte van 2,85m. Dit is de enige doorgang. Kan dit worden opgeheven in verband met bereikbaarheid van de hulpdiensten.
 • drempel aanleggen bij parkeerplaats achter Roerdompstraat. Er spelen veel kinderen op het plein.
 • parkeerplaatsen achter huizen Roerdompstraat staan dicht op de schutting waardoor het moeilijk is om met een fiets de tuinen in te komen.
 • kan de Roerdompstraat ter hoogte van de Plevierstraat worden afgesloten met een paal?

Inrichting

 • logische en veilige indeling parkeren/spelen Leeghwaterstraat, breed trottoir niet nodig, spelen aan kant van het water, begrenzen met haag evt. uitloper naar het park, parkeren andere kant.
 • minder grijze stenen/tegels bij Roerdompstraat richting parkeerpleintje.
 • Goesinnestraat met 2 zeer brede trottoirs met veel grijze tegels.
 • trottoir voor Leeghwaterstraat langs park laten vervallen en bij het park trekken?
 • bestrating is aan onderhoud toe, nieuwe bestrating met kleur in plaats van grijs, optie lichte bestrating om hittestress tegen te gaan.
 • zo min mogelijk paaltjes/hekjes, eventueel anders oplossen met bijvoorbeeld haag.
 • witte paaltjes bij Jumbo zijn lelijk (deels haag?).
 • looppad achter parkeerplaats van de Jumbo tussen Melis Stokelaan, thv zebra -Boetenvenstraat creëren voor beter benutten parkje.
 • Lepelaarstraat/Plevierstraat: 2 bomen en 2 paaltjes vervangen voor haag of drie bomen en geen paaltjes.
 • inhammen naar garages zijkant Vrijburglaan groener aanzicht geven.
 • op- en afritjes maken bij de stoepen voor mindervaliden.

Spelen / bewegen / ontmoeten

 • er zijn weinig bankjes behalve bij het water. Bankjes plaatsen om te rusten, wel op plekken waar toezicht is om hangjongeren te voorkomen.
 • speelplek met meer uitdaging voor oudere jeugd en ouderen bijvoorbeeld in park bij de Jumbo.
 • wandelrondje schelpenpad door trekken via de Kooglaan, hier is voldoende ruimte, groene wandelroute door de wijk.
 • loslopen van honden aanpassen zodat meer mensen zich vrijer voelen in het park. Bijvoorbeeld loslopen tussen 19.00 - 9.00 uur

Groen

 • nog meer diversiteit in groen, voorbeeld raingardens voor oplossing wateroverlast.
  Oude plantplaatsen verlagen om water te bergen.
 • diversiteit planten en heesters is een must voor bijen en insecten.
 • grote bomen afwisselen met nieuwe (om- en om).
 • Kooglaan/Pr. Beatrixlaan: gras met hoge bomen, knusser maken voor ontmoeten.
 • tegengaan onkruid.

Riolering / grondwater

 • riolering is aan onderhoud toe.
 • riool in Vrijburglaan is lek en werkt nu als drainage, er is nu geen wateroverlast. Een nieuwe riool kan dat veranderen.
 • Piet Linnartspad; tussen november –maart slecht begaanbaar; bij lage plekken grindkoffers aanbrengen.
 • bij hevige regen laat de waterafvoer te wensen over op het parkeerplein Roerdompstraat.

Overig

 • verbeteren afvalinzameling: rolcontainers uit het zicht, bij voorkeur ondergronds, geen rommelig beeld.
  Bovengrondse plastic containers bij Jumbo belemmeren zicht op de Melis Stokelaan.
 • doodlopende straten Vrijburglaan, strook langs de weg aan bewoners verkopen, geen onderhoud gemeente.
 • stroomnet verzwaren, ruimte reserveren voor een eventueel warmtenet.
 • divers voortuinen: met stenen, grind en beplanting.
 • beleving hondenpoep is wisselend, handhaving.

Wilt u deze pagina printen? Gebruik dan CTRL+p

Wandelroute

verslag safari 14 juni 2018

Deelnemers

Aanwezig:

 • 10 bewoners
 • 4 medewerkers van de gemeente
 • 2 medewerkers van Sweco (organisatie die het ontwerpproces begeleidt)

Afwezig:

 • 3 bewoners
 • 1 medewerker van Kennemer Wonen

Hoogtepunt

 • mooie uitzichten bij de Kievitsvenstraat, Koppesvenstraat en Hornevenstraat naar de Castricummerpolder met weidevogels en beschermde flora en fauna, eendenkooi, weiden en molen.
 • veel ruimte in dit deel van de wijk
 • op een aantal plekken is veel groen met kleurige beplanting zoals de groenstrook tussen het trottoir en de weg in de Plevierstraat.
 • Benesserlaan tussen Voorvenstraat en Kuipersvenstraat met veel groen en mooie bomen
 • Hofje Bergvenstraat, mooi voorbeeld met groen, spelen en ontmoeten.

Verbeterpunten

Verkeer en parkeren

 • Kooglaan smaller maken. Er ontstaat brede groenstrook met mogelijkheid voor watergang of wadi. Parkeerhavens voorzien van groen in verband met blik op auto’s
 • de hele wijk is nu een 30km/uur gebied maar niet als zodanig ingericht. Gebied inrichten als 30km/uur volgens het principe Duurzaam Veilig.
 • de drempels voldoen niet, snelheid vaak te hoog, voorkeur verhoogde plateaus bij kruisingen in plaats van tussenliggende drempels.
 • auto’s te gast, dat wil zeggen meer aandacht voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers.
 • doorgaande verkeer in de Kooglaan en Benesserlaan voorkomen door ‘autoknip’ te maken, wel doorgang houden voor (brom)fietsers: Rekening houden met voorzieningen nood- en hulpdiensten.
 • waar mogelijk 1 kant parkeren, beetje om en om in de straat.
 • Meer openbare invalide parkeerplaatsen en elektrische oplaadpalen in de Koog.
 • er zijn voldoende parkeerplaatsen, wel nadenken over logische plekken. Deze creëren waar parkeerdruk wat hoger is.
 • op de Benesserlaan zitten de T-splitsingen dicht bij elkaar, bijvoorbeeld Zwarte Venstraat - Kievitsvenstraat. Dit is onveilig doordat auto’s de binnenbocht nemen.

Inrichting

 • de hofjes in de Venstraten zijn erg verschillend.
 • aandacht voor rolstoel, booster, kinderwagens: op- en afritjes maken bij de stoepen voor mindervaliden, ook bij doorgangen tussen huizen, zie op de kaart.
 • eenduidige inrichting van de wegen betekent duidelijkheid voor weggebruikers.
 • minder bestrating, zie hoeken Benesserlaan
 • voorzieningen voor honden bijvoorbeeld uitlaatplekken.
 • in de buurt staan weinig afvalbakken.
 • wens voor meer bankjes.
 • trottoirs Bergvenstraat smaller maken.
 • andere smalle trottoirs verbreden, trottoirs Plevierstraat smal door overhangend groen.
 • overbodige trottoirs opheffen.
 • functionaliteit paaltjes en hekjes om inrijden te voorkomen bezien en mogelijk vervangen door groene alternatieven.
 • uitritconstructies ontbreken bij garages en carports.
 • ingang Paltrok aan Plevierstraat 2 kanten parkeren, erg druk en onoverzichtelijk voor bocht. Alternatief is vakken om de hoek in de Roerdompstraat.
 • onderhoud aan bestrating nodig, nu veel gaten en kuilen en een slechte afwatering.

Spelen / bewegen / ontmoeten

 • beweegroute door de natuur, groene wandelroute door of rondom de wijk.
 • er zijn weinig speelmogelijkheden voor de oudere jeugd, nu weinig uitdaging. Er zijn wel ontmoetingsplekken voor jongeren (JOP's) in het dorp zoals op ijsbaanterrein.
 • voorkeur voor meer natuurspeelplekken, meer avontuur, creatiever bijvoorbeeld klimbomen.
 • er wordt nu veel gespeeld bij de Vrijburgschool.
 • speeltuintje hofje Benesserlaan ter hoogte van huisnummer 436 is aan onderhoud toe. Wens voor het plaatsen van een bankje voor (groot)ouders, ook ter bevordering van onderlinge contacten.
 • speelplek tussen Voorvenstraat en Boetenvenstraat is heel ruim opgezet. Door andere elementen toe te voegen is er een ander spel mogelijk.
 • ‘hangplek’ voor jongeren.
 • ‘outdoor gym’, niet alle jongeren hebben geld voor de sportschool en willen meer doen dan hardlopen, tevens ontmoetingsplek.
 • ‘hangplek’ voor ouderen (65+) zoals in oude Griekse of Italiaanse dorpjes.
 • parken en groenstroken waar gespeeld wordt voorzien van paaltjes met opruimplicht en afvalbakken met zakjes voor hondenpoep.

Groen

 • meer groen, minder tegels.
 • Groen om parkeerplaatsen voor minder zicht op auto’s.
 • zijn er mogelijkheden voor natuurlijke begrazing?
 • meer diversiteit in planten en heesters, meer kleur, planten aantal fruitbomen in plantsoenen.
 • groen met minder onderhoud.
 • Bij tandartsgebouw Benesserlaan is veel groen, echter zonder voorzieningen zoals spelen, bankjes en dergelijke.

Duurzaamheid

 • energie opwekken en delen.
 • centrale plek voor deelmobiliteit, bijvoorbeeld auto’s met elkaar delen
 • buurtwarmtepompen.
 • warmte/koudeopslag (WKO).
 • oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
 • collectieve zonnepanelen op alle daken.
 • waterberging bij piekbuien.
 • huurders van Kennemer Wonen kunnen gratis het huis isoleren en zonnepanelen laten plaatsen. Aanmelden via website. De vraag is of ook huiseigenaren kunnen aansluiten voor collectieve aankoop, eventueel via een betalingsregeling.

Riolering / grondwater

 • riolering is aan onderhoud toe.
 • bij hevige regenval komt rioolwater via wc’s terug.
 • aanleggen gescheiden rioolstelsel, aparte buizen voor vuilwater en regenwater
 • plassen op straat, afwatering naar putten niet goed.
 • grondwateroverlast onder de woningen, vocht in de woningen.
 • water kan niet weg in verband met kleilaag, aanbrengen verticale drainage.
 • infiltratiekratten voor waterberging.
 • dakgoten zijn verstopt onderhoud plegen.
 • grijswatercircuit voor hergebruik regenwater.

Overig

 • verbeteren afvalinzameling: rolcontainers uit het zicht, bij voorkeur ondergronds of verzamelplaats aangeven, geen rommelig beeld.
 • plastic zakken aan lantaarnpalen die op verkeerde dagen worden opgehangen wekt irritatie.
 • tegelijkertijd glasvezel aanleggen.
 • verlichting vernieuwen en actualiseren. Lichtmasten vaak niet op de goede plek, juist verlichting bij kruisingen plaatsen, een aantal donkere plekken (onder voetpaden tussen Benesserlaan en Boetenvenstraat) aanpakken.
 • Lichtmasten die alleen veel licht geven als het nodig is.
 • extra woningen achter tandartspraktijk Benesserlaan?
 • Punt voor parkeerplaats in Zwarte Venstraat.

Wilt u deze pagina printen? Gebruik dan CTRL+p

Fotoverslag van Roel Res

Wandelroute

verslag safari 19 juni 2018

Deelnemers

Aanwezig:

 • 11 bewoners
 • 5 medewerkers van de gemeente
 • 1 medewerker van Kennemer Wonen
 • 1 medewerker van Sweco (organisatie die het ontwerpproces begeleidt)
 • 1 medewerker van de Omgevingsdienst IJmond

Afwezig:

 • 1 bewoner
 • 1 medewerker van Kennemer Wonen

Hoogtepunten

 • park is mooi en moet behouden blijven.
 • prachtige doorkijkjes: De Bonkelaar naar water, Hartemaat naar Dog (molen).
 • huttenweekterrein

Verbeterpunten

Verkeer en parkeren

 • de hele wijk is nu een 30km/uur gebied maar niet als zodanig ingericht. Gebied inrichten als 30km/uur volgens het principe Duurzaam Veilig.
 • hard rijden ontmoedigen; drempels, versmallingen of optische belemmeringen.
 • brede straten versmallen.
 • auto’s te gast, dat wil zeggen meer aandacht voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers.
 • parkeerruimtes dwingend inrichten.
 • op een aantal locaties parkeerdruk met wild parkeren. Terwijl vlak in de buurt nog vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 • parkeerplein met groenstroken Bovenkruierstraat/Wiekenlaan tegenover De Bonkelaar efficiënter inrichten: grote bomen in slechte staat door slechte ondergrond.
 • ophogen drempels bij woonerven in verband met spelende kinderen.
 • minder paaltjes (tegen parkeren), meer haagjes.
 • De Bonkelaar: parkeerplaatsen bij bv nr. 21, steekhavens langs Binnenkruierstraat.
 • aandacht voor verkeerveiligheid voor fietsroutes: met name scholieren naar Castricum via de polder: kruising Sternstraat/Benesserlaan veiliger maken. Sternstraat versmallen in verband met snelheid.
 • park en wandelpad langs weiland alleen voor voetgangers; voetgangersbordjes plaatsen.
 • Koogpark wel of niet fietsen?
 • oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • trottoir achtertuin De Bonkelaar wordt door veel fietsers gebruikt (buitenlandse pontjesroute fietsers?). Kunnen hier borden worden geplaatst of iets dergelijks?
 • De Bonkelaar 2de hofje, parkeerplaats onder boom wordt vermeden door plak.
 • De Bonkelaar 2de parkje is te lang voor bochten van auto’s, rijden door de perken.

Inrichting

 • bestrating wegen en stoepen is aan onderhoud toe.
 • eilandjes en andere geheime plekjes bieden mogelijkheden in het nieuwe ontwerp: eigen beheer, spelen of ontmoetingsplein.
 • aandacht voor rolstoel, booster, kinderwagens: op- en afritjes maken bij de stoepen voor mindervaliden.
 • eenduidige inrichting van de wegen betekent duidelijkheid voor weggebruikers.
 • grastegels Paltrokplantsoen in verband met brandweer/ambulance.
 • oude betonstenen vervangen voor gebakken klinkers.
 • rekening houden met bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.

Spelen / bewegen / ontmoeten

 • voorkeur voor meer natuurspeelplekken, meer avontuur, creatiever bijvoorbeeld klimbomen.
 • Koogpark, natuurspeelplaats met water?
 • weinig speelgelegenheid en geen ontmoetingsplekken voor bewoners.
 • wens: speeltoestellen met klim en klauterwerk.
 • voorkeur speelplekken op toezichtlocaties, voorkomt hangjeugd.
 • kwaliteit voetbalveld.
 • speelplek De Bonkelaar iets beschermen met haag en aansluiten op doelgroep daar of onderdeel maken van een speelroute langs wandelpad aan water (Geesterweg van begin tot einde).
 • bij Kemphaanstraat nu lelijke plek en ongebruikt. de tafeltennis en hinkelbaan meer erbij betrekken en haag / hek met groen erom in verband met veiligheid.

Groen

 • te hoge bomen terugsnoeien, aantal bomen groeien dicht op elkaar.
 • meer groen, minder tegels/bestrating, is ook goed voor de waterafvoer.
 • meer diversiteit in planten en heesters, meer kleur, goed voor de insecten, vlinders, bijen.
 • groen met minder onderhoud.
 • bomen Bovenkruierstraat te groot, weinig licht.
 • nieuwe bomen planten met goede grondverbetering, zodat een boom gezond volwassen kan worden.
 • conditie bomen kan veel beter, ook regelmatig vakkundig snoeien.
 • struiken langs Benesserlaan zijn saai.
 • meer groen bij parkeerterrein De Hartemaat, nu 2 brede rijen parkeervakken, veel steen eromheen. In plaats van schuin parkeren, haaksparkeren voor meer parkeerplaatsen en meer groen.
 • veel onkruid.
 • De Bonkelaar 1e hofje: groen met wateropvang in het midden.
 • Binnenkruierstraat tegenover huttenweekterrein, nieuwe bomen in het verlengde van de huidige. Er zijn er 3 weg.
 • groen rondom huttenweekterrein versterken.
 • schelpenpad in groenstrook Meerkoetstraat tussen Benesserlaan en Kemphaanstraat.

Duurzaamheid

 • best al veel zonnepanelen op de daken.
 • auto’s met elkaar delen.

Riolering / grondwater

 • riolering is grotendeels aan onderhoud toe.
 • aanleggen gescheiden rioolstelsel, aparte buizen voor vuilwater en regenwater.
 • aanleggen waterbergingen voor opvang bij overvloedige regenval.
 • plassen op straat, verzakkingen, afwatering naar putten niet goed.
 • voorlichting geven over voordelen groene tuinen in plaats van volledige stenen tuinen.
 • waterreservoirs bij huis of waterput voor eigen gebruik.
 • riolering Populierenlaan 4 en 6 aangesloten op overstortriool?

Verlichting

 • verlichting gedateerd en aan onderhoud toe.
 • nieuwe verlichting met LED-lampen/Solar-verlichting.
 • verlichtingsontwerp maken.
 • verlichting in achterpaden, stegen.
 • wandelroutes goed verlichten.
 • rekening houden dat een boom niet te dicht bij een lichtmast komt te staan.

Overig

 • verbeteren afvalinzameling: rolcontainers uit het zicht, bij voorkeur ondergronds (plastic, glas, papier), geen rommelig beeld.
 • ondergrondse containers voor De Bonkelaar langs de Wiekenlaan zodat vuilnisauto niet meer De Bonkelaar op hoeft.
 • plastic zakken aan lantaarnpalen die op verkeerde dagen worden opgehangen wekt irritatie.
 • stimuleren dat bewoners zelf ook in de directe woonomgeving de rotzooi opruimen.
 • proactief beleid voeren: voortgang communiceren, betrokkenheid creëren, bewustwording onderhoud.
 • 2 leegstaande scholen: wat is de nieuwe bestemming? Wonen, slopen of nieuwe school: Nu wel benoemen richting politiek, maar valt buiten de scope van het project.
 • oude Benesserschool: starterswoningen maken.
 • indien mogelijk restgroen of besloten groen te koop aanbieden, onderhoud gemeente terugbrengen.
 • Kennemer Wonen beter schoonmaken trespa platen van de huizen, storen velen zich aan.

Wilt u deze pagina printen? Gebruik dan CTRL+p

Wandelroute

verslag safari 21 juni 2018

Deelnemers

Aanwezig:

 • 9 bewoners
 • 4 medewerkers van de gemeente
 • 1 medewerker van Kennemer Wonen
 • 2 medewerkers van Sweco (organisatie die het ontwerpproces begeleidt)

Afwezig: 3 bewoners

Hoogtepunten

 • zichtlijnen en uitzichten naar het landschap/polders aan de rand van de wijk zijn mooi.
 • wandelpad/park rondom De Koog is mooi.
 • speelplekken.
 • huttenweekterrein.

Verbeterpunten

Verkeer en parkeren

 • parkeerplaatsen slimmer indelen.
 • meer parkeerplaatsen De Grote Weid.
 • op aantal plaatsen wordt in de bocht geparkeerd, waardoor het zicht op de kruising niet goed is.
 • parkeerterrein bij Zonnedauw, wild parkeren terwijl parkeerplaatsen naast Penningkruid 15 leeg staan?
 • parkeerplaatsen voor lange voertuigen, bijvoorbeeld naast De Grote Weid 40.
 • maatregelen om de vaart eruit te halen.
 • langere verhoogde plateaus op kruisingen in plaats van korte (te hoge) drempels.
 • bocht ter hoogte van De Grote Weid 40 verbeteren (ruimte/tegenliggers).
 • drempel op de Moor (middelste) en hoek Watermunt/De Pollen.
 • de ingang van de wijk bij de Binnenkruierstraat/De Witte Hoofden zo inrichten dat de snelheid eruit wordt gehaald en dat het er vriendelijker uitziet. Kruising is nu gevaarlijk.
 • De Grote Weid, Boterbloem, Dotterbloem, De Pollen éénrichtingsverkeer of woonerf maken, schuine parkeervakken.

Inrichting

 • meer woonerven maken.
 • woonerf of fietsstraat maken van doorgaande wegen.
 • stoepen stoppen zomaar , lantaarnpalen midden op de stoep.
 • toepassen gekleurde stenen in plaats van grijs.
 • onderhoud trottoirs/bestrating vernieuwen.
 • schuine stoepranden, is makkelijker inparkeren en geen schade aan banden/velgen.
 • schuttingplan/ promoten van hagen als afscheiding.
 • kleine sloten baggeren, verbreden en oevers onderhouden.

Verlichting

 • versterken verlichting wandelgebieden.
 • in buitengebieden groen licht.
 • duurzamer, bijvoorbeeld LED of Solar.
 • dimmende verlichting op tijd of bij beweging.

Spelen / bewegen / ontmoeten

 • wandel- en vaar- of kanoroute maken.
 • speel- en ontmoetingsplek maken op veld achter Moor/Pollen.
 • park Boterbloem verbeteren.
 • speelvelden behouden.

Groen

 • park rondom De Koog is mooi en behouden, schelpenpad rondom De Koog doortrekken.
 • huttenweekterrein behouden, hekwerk herstellen is nu rommelig, eventueel omzomen met haag of iets dergelijks.
 • hoge bomen bij speeltuin Pollen-Hollandse Tuin zijn mooi, deze behouden.
 • meer (grotere) bomen planten voor een mooi straatbeeld.
 • diversiteit aan bomen: betere kwaliteit bomen: geen prunus of meelbes.
 • leibomen planten bij weinig ruimte.
 • meer groen en bomen in de Grote Weid.
 • meer kleur: bloeiende planten en heesters, goed voor de bijen en vlinders.
 • fruitbomen in plantsoenen.
 • pluktuin en groeneducatie.
 • groenadoptie.
 • tegengaan onkruid.
 • verwijderen berenklauw langs oever naast De Grote Weid 26.
 • mogelijkheden onderzoeken voor groen met minder onderhoud.
 • Romeins dijkje tussen 2 smalle slootjes behouden, eventueel sloot verbreden en planten knotwilgen tegen lelijk zicht op schuttingen.

Riolering / grondwater

 • afwatering via sloten.

Overig / duurzaamheid

 • ‘open’ parkeervakken, bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating.
 • participatiemogelijkheden collectief inkopen zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke.
 • energie halen uit de weg, bijvoorbeeld zonnepanelen in de straat. Voorbeeld: fietspad in Krommenie.
 • samenwerken met burgerinitiatief DUEC.
 • onderhoud aan gevels woningen Kennemer Wonen.

Wilt u deze pagina printen? Gebruik dan CTRL+p