Safari's

Lopend door de buurt hebben de leden van werkgroep De Koog de kansen, knel- en verbeterpunten in kaart gebracht. Na afloop zijn deze per buurt met elkaar besproken. Dit is een eerste stap om te komen tot een programma van wensen en eisen. Hierin staan de uitgangspunten voor het ontwerp.