Workshops

Werkgroep De Koog is in workshops aan de slag gegaan om tot een definitief ontwerp te komen. De inbreng van alle inwoners van de wijk en de raad is besproken. Het resultaat van de workshops is een programma van eisen, een schetsontwerp, een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp.

De leden van Werkgroep Koog van de Toekomst stellen wensen op. En kijken voor welke wensen het meeste draagvlak is. Er zijn 4 thema's:

 • prettig wonen,
 • gezond en kleurrijk,
 • veilig en bereikbaar en
 • blik op de weg.

Per thema discussiëren de werkgroepleden over wat belangrijk is en waarom. Bij sommige tafels is veel discussie en lopen meningen uiteen. Bij andere tafels zijn de mensen het al snel eens over de belangrijke zaken. Alle wens formulieren worden ingevuld en per tafel kiest iedereen een top drie uit van de meest aansprekende wensen.

Prettig wonen

Hoe kan De Koog nog prettiger worden gemaakt om te leven? Wat kunnen we mooier maken? Hoe kunnen we elkaar meer ontmoeten?

 • Door functies te combineren is het prettiger wonen. Hiermee ontstaat meer saamhorigheid onder elkaar en kan de ruimte efficiënt en flexibel worden gebruikt. Zoals het maken van een ‘rommellandje’ of natuurspeelplaats, een dierenweide en een wandel/trimroute. Hier mag extra ruimte voor worden gecreëerd.
 • Er kunnen meer en leukere routes komen door de wijk en om de wijk heen. Dat stimuleert meer bewegen en sporten.
 • Er mogen meer groene tuinen komen met minder verharding en minder schuttingen. Dit is veel aantrekkelijker voor het uiterlijk en het aanzien van de wijk. Dit is ook goed voor de infiltratie van het regenwater.
 • Verlichting kan na 22:00 uur ’s avonds worden gedimd.

Aanvullend had deze groep nog een wens die niet bij het thema hoorde, maar wel belangrijk wordt gevonden.

 • Om de overlast van water op te lossen kunnen we alle platte daken laten begroeien (bijvoorbeeld met sedum). Hiermee houden we regenwater langer vast. Ook kan er betere drainage worden aangelegd door de hele wijk.

Gezond en kleurrijk

Hoe kunnen we onze wijk nog gezonder maken en met nog meer kleur? Discussies gingen veelal over de bestaande groengebieden, hoe deze beter kunnen worden gebruikt en ingericht, en over het water.

 • Het groen mag meer verbonden worden met de wijk. De Kooglaan is het hart van de wijk. Deze mag nog meer een groene invulling krijgen. Door de weg smaller te maken ontstaat hier ruimte voor.
 • Er mogen meer bruggen komen. Dan kan het water beter door de wijk lopen. Duikers kunnen vervangen worden door bruggen.
 • Op de plek van de oude school (KDV) kan een pluktuin komen met fruitbomen.
 • De groene rand rondom de Koog kan worden doorgezet. Met een doorlopend pad kan er een rondje om de wijk worden gemaakt. Steigertjes kunnen worden hersteld.
 • Er mag meer eenheid in het groen komen. Ook meer diversiteit.
 • Er mogen meer natuurlijke oevers komen, die bijdragen aan tijdelijke waterberging.

Veilig en bereikbaar

Hoe kunnen we onze wijk veiliger maken en hoe kunnen we de bereikbaarheid goed houden of verbeteren?

 • De wijk is officieel al een 30 km per uur gebied. Dit mag veel duidelijker blijken uit de inrichting. Brede straten kunnen smaller worden gemaakt. Ook met verschillende kleuren in de materialen kan de weg smaller lijken. Geen drempels aanleggen, dit geeft te veel trillingen. Wel plateau’s aanleggen op de kruisingen
 • Er mogen betere toegankelijke trottoirs komen die beter geschikt zijn voor mindervaliden, kinderwagens etc. Rolcontainers staan nu vaak in de weg, die mogen een aparte plek krijgen.
 • Op woonerven mag alleen stapvoets worden gereden. Het moet duidelijker worden dat dit speelgebieden voor de kinderen zijn.
 • Op sommige plekken kan er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd. Dit verbetert de veiligheid.
 • Er mag meer ruimte voor de fietser komen. Er kunnen betere doorsteken worden gemaakt die niet over de trottoirs gaan.
 • In het algemeen kan de verlichting in de wijk beter.

Blik op de weg

Hoe gaan we om met het parkeren in de wijk? Wat kan er beter/anders?

De hoeveelheid parkeerplaatsen lijkt prima. Behalve rond de Grote Weid wordt geen parkeerdruk ervaren. Wel kan het anders worden georganiseerd. Ook vindt niemand het een probleem als er niet direct voor de eigen voordeur kan worden geparkeerd, met uitzondering van invalidenparkeerplaatsen.

 • Insteek parkeerplaatsen heeft de voorkeur boven langs parkeren. Vooral op bredere wegen kan dit meer worden ingevoerd, zoals op de Kooglaan.  De straat kan smaller en de langsparkeerplaatsen worden vervangen door een tussenberm met parkeren. Zo passen er meer parkeerplaatsen in de straat.
 • In ‘tussenstraten’ verkeer in één richting invoeren. Zo mogelijk gecombineerd met insteek parkeerplaatsen. Dan kunnen er meer parkeerplaatsen worden gemaakt en het is veiliger.
 • Voorzieningen voor laadpalen maken, gecombineerd met extra groen.

Een duurzame, toekomstige Koog. Hoe ziet dat eruit? Om inspiratie op te doen is de werkgroep De Koog op pad gegaan. Zij hebben een aantal voorbeeldprojecten in Alkmaar en Heerhugowaard bezocht. De werkgroep heeft gekeken naar:

 • locaties die bestendig zijn tegen grote regenbuien door klimaatsverandering
 • verschillende inrichting van de straten
 • speeltuinen voor verschillende leeftijden
 • mogelijke parkeeroplossingen
 • groen op verschillende manieren

De ideeën die zijn opgedaan kunnen we in de vervolgfase gebruiken voor het maken van het schetsontwerp.

Bekijk hieronder het fotoverslag van de excursie.

Werkgroep De Koog besprak 10 oktober de eerste ideeënschets van De Koog. De opgehaalde wensen uit de enquête, de Koogsafari’s en de eerste workshop zijn vertaald in het programma van wensen en eisen (pdf, 105 KB). Dit is de basis geweest voor de eerste ideeënschets. De werkgroep ging aan de slag met de vier eerder gebruikte thema’s (workshop 1), die in de schets een nieuwe naam kregen:

 • prettig wonen: ontdek de Stek
 • gezond en kleurrijk: een Gouden lijst
 • veilig en bereikbaar: het Groene Kooghart
 • blik op de weg: geen blik op de weg

Aan het eind presenteerde iedere tafel de resultaten. De ideeënschets wordt nu verder uitgewerkt naar een schetsontwerp.

Thema: ontdek de Stek

Door de wijk heen liggen veel groengebieden, speelplekken en hofjes verspreid. Deze zijn van belang voor de straat en voor de betekenis en sfeer van het gebied. Gebieden passen bij de stedenbouwkundige stijl van de buurt. Zowel voor het spelen als elkaar ontmoeten is het van belang om betere en grotere plekken in te richten. Er is slechts een aantal geschikte grotere plekken. Deze hebben vooral vanwege de ligging een nieuwe functie gekregen. Van deze plekken wordt een aantal opgeknapt, de andere plekken kunnen onderdeel van het straatbeeld worden. Om de parkeerfunctie beter in te richten worden sommige speelterreinen als parkeerterrein ingericht. Het spelen komt dan op de straten weer terug.

Reacties en suggesties:

 • Natuurspeeltuin in Koogpark.
 • Ook natuurspeelmogelijkheden naast school de Vrijburg (oude boomstammen).
 • Bankjes in Kooglaan, op centrale plek, bij de Kuil en langs Gouden lijst.
 • Meer (luxe) seniorenwoningen, sociale woningbouw en meer starterswoningen, wellicht op locatie Paltrokschool of kinderdagverblijf.
 • Particuliere seniorenwoningen met verzorging op locatie Paltrokschool.
 • Schaduwrijke plekken met zitjes.
 • Oerdijk beter toegankelijk maken en betrekken bij wandelroute.
 • Meer groen in noordwesten van de Koog.
 • Locatie kinderverblijf inrichten met lokale ondernemers.
 • Speeltuin aan Voorvenstraat behouden.
 • Wadi met eiland.
 • Pluktuin.
 • Meer bloembakken, ook aan lantaarnpalen.
 • Updaten hangjongerenplek.
 • Locatie achter tandarts meer open en veilig maken/ andere plekken met weinig zicht erop.
 • Sporttoestellen, ook voor ouderen.
 • Kunstwerk bij ingang Binnenkruierstraat.
 • Hertenkamp op terrein Paltrokschool of op Huttenbouwterrein.
 • Meer evenementen op huttenbouwterrein.
 • Centrale plek voorzien van elektra, wifi en watervoorzieningen.
 • Fruitbomen en dieren op groene plek ten oosten van de Dotterbloemstraat.
 • Muziektent op centrale plek.
 • Watertappunt.
 • Schaaktafels op centrale plek.
 • Meer recreatiemogelijkheden.
 • Strandje.
 • Bewoners zelf water opslaan.
 • Vergroenen huurwoningen.
 • Parkeren op groen.

Thema: een Gouden lijst

De Koog ligt in het open, kwetsbare polderlandschap. De woonwijk heeft behalve in het noordelijke deel van de wijk weinig relatie met dit bijzonder achterland. Ook in de wijk zelf is nauwelijks te zien dat De Koog aan een prachtig groengebied ligt. De Koog krijg daarom een bijzondere lijst om de wijk, zoals een schilderij. De lijst is de overgang tussen het woongebied en de polder. De groenblauwe rand wordt versterkt (zoals natuurvriendelijke oevers) en het wandelpad wordt aangevuld en vergroot, zodat er letterlijk een wandelroute ontstaat. Langs de route zijn al een vissteiger, volkstuinen, bankjes en een enkele brug aanwezig. Er komen meer belevingsfuncties bij, zodat de route aantrekkelijker wordt en door meer mensen gebruikt gaat worden. Meer bewegen is goed voor de gezondheid.

Reacties en suggesties:

 • Natuureducatie (groen met uitleg).
 • Trimbaan met (natuurlijke) trimtoestellen.
 • Geen fietspad maar wandelpad (geschikt voor rollators).
 • Gouden lijst visueel doortrekken over kruisende wegen.
 • Meer zitjes (schaduwrijk).
 • Beschermd natuurgebied grenzend aan gouden lijst naast Hornevenstraat.
 • Aansluiting wandelroutenetwerk.
 • Sterrenkijkplek.
 • Visplekken.
 • Aansluiten kanoroute.
 • Beplanting kleurrijk en gevarieerd.
 • Schilderijlijsten naar het landschap.
 • Aansluiten op Oerdijk.
 • Verlichting vogelvriendelijk.
 • Speurtochtroute.
 • Beeldenroute.
 • School de Vrijburg met openbaar speelterrein.

Thema: het Groene Kooghart

De Groene Koog is het nieuwe groene hart van de wijk. Het Koogpark wordt uitgebreid in de Kooglaan, zodat een lang en smal park ontstaat. Er blijven zoveel mogelijk bestaande bomen en er komt nieuw groen bij. Ook is er plaats voor een grote wadi. De nieuwe weg (parkway) is glooiend en wordt ingericht als fietsroute door de wijk. Om het doorgaande verkeer te weren is er een autoknip in de weg gemaakt ter hoogte van de Melis Stokelaan. De auto is in de Kooglaan te gast. Parkeren gebeurt op kleine parkeerterreinen die in het groen liggen. Je kan dus niet meer voor de deur parkeren. Wel kan je nog dichtbij de voordeur komen via de centrale route.

Reacties en suggesties:

 • Geen gemotoriseerd vervoer (brommers en scooters) door het Koogpark.
 • Groen in de straten richting het omliggende, bijvoorbeeld bomen waar je onderdoor kan kijken of laag groen.
 • Groen in de ‘lege vakken’ op de hoeken van kruispunten.
 • Betrek vijver de Kuil.
 • Natuurspelen in het groene deel naast de Vrijburgschool.
 • Meer activiteiten voor volwassenen in het Koogpark en wellicht op de locatie van de Paltrokschool, bijvoorbeeld: hertenkamp, sportveldje, paviljoen, fruitbomen, een wadi met eilandje (zoals gezien tijdens de excursie naar Alkmaar).
 • Een amfitheater op de centrale plek.
 • Een buurttuin met fruit, kruiden op een lege plek (zie Ontdek je Stek).
 • Natuurlijke oevers aan de noordzijde richting de Molen..
 • Het Groene Kooghart via een pad en bruggetje verbinden met de Uitgeesterweg.
 • Afwisseling in soorten en hoogte bomen.
 • Veldbloemen.
 • Niet te strak groen, maar natuurlijk.
 • Bloemen voor bijen en insecten.

Thema: Geen blik op de weg

Het doorgaande verkeer in de wijk gaat vooral via de Vrijburglaan, de Benesserlaan en de Witte Hoofden/Wiekenlaan (niet meer via de Kooglaan). Voor deze straten is een optimalisatie in het straatprofiel nodig om de doorgaande functie goed te kunnen houden. Voor parkeren op de straat is geen plek meer. Het parkeren wordt zoveel mogelijk op dezelfde manier in de wijk gedaan: op kleine parkeerterreinen (insteek parkeerplaatsen) met aangegeven parkeervakken. In sommige straten is dit onmogelijk en blijft het parkeren langs de straat aanwezig.

Reacties en suggesties:

 • Kooglaan parkeren tussen bomen.
 • Fietsroute Pontjesroute, aansluiting in de Koog.
 • Fietsverbinding met de Uitgeesterweg.
 • Goed verdelen parkeren op Kooglaan, niet minder plekken.
 • Haaks parkeren.
 • Eenrichtingsverkeer in noorden de Koog.
 • Betere indeling straten in noordwesten van de Koog.
 • Bereikbaarheid Jumbo vanuit de wijk.
 • Verkeer naar sportvelden omleiden buiten de Koog.
 • Rotondes met de Geesterweg.
 • Witte verhoogde stip op kruisingen.
 • Uitvoeren verkeerstellingen.
 • Goede en veilige oversteken richting groene Kooghart.
   

Tot slot gaven de leden van de werkgroep de organisatie nog de volgende tips en tops mee:

Tips

 • Coöperatief vergaderen (2-6 personen)
 • Vooraf gespreksvragen formuleren om meer richting aan het gesprek te geven
 • Zou graag wadi’s terug zien in het ontwerp

Tops

 • 1e schets is herkenbaar, knap / goed gedaan
 • Leuke invulling aan de avond

Woensdag 11 juli 2019 19:00 – 22:00
Aanwezig:

 • wethouder Cecilia van Weel-Niesten
 • projectleider en diverse medewerkers
 • Sweco: diverse medewerkers
 • 20 bewoners
 • Kennemer wonen: 2 medewerkers

Op 11 juli is nagedacht over het concept voorlopig ontwerp. Nadat de raad op 22 mei de kaders had vastgesteld, is het ontwerp hierop aangepast. Aan vier tafels werd Koog West, Koog Oost, De Kooglaan en rondje Koog met de ontmoetingsplek bij de Jumbo besproken. Aan de hand van vragen en stellingen konden de bewoners hun voorkeur uitspreken. De deelnemers hadden tekeningen en een 3D-model waarop zij de veranderingen konden zien. Elke ‘tafel’ presenteerde het eindresultaat. Raadsleden waren uitgenodigd om bij dit laatste programmaonderdeel aanwezig te zijn.

De ontwerpers van De Koog van de toekomst hebben nu antwoorden op de laatste vraagstukken. In de zomer passen ze het ontwerp aan, zodat zij dit in oktober aan de hele wijk kunnen laten zien.

Algemene vragen en opmerkingen

De volgende punten kwamen vanuit de werkgroep naar voren:

 • Door klimaatsverandering is het nodig om overal een extra rioolbuis voor het regenwater, een zogenaamd Drainage Transport riool (DT-riool) aan te leggen. Via deze buis worden tijdens natte periodes het grond- en regenwater afgevoerd. In droge periodes wordt water uit de sloot aangevoerd om het grondwater aan te vullen.
 • Dit jaar is het nieuwe grondstoffenbeleid vastgesteld. De afvalinzameling gebeurt straks met een vuilnisauto met zijlading. Dit betekent dat de rolcontainers op een rij op verzamelplaatsen komen te staan. De exacte locaties worden nog op de tekening aangegeven.
  Opmerking uit de zaal: De nieuwe manier van afvalinzameling past niet in de Koog Noord. Er is weinig ruimte om alle afvalbakken naast elkaar op te stellen met genoeg ruimte voor de armen van de zijbelader. De gemeente gaat uitzoeken op welke locaties de clusterplaatsen wel kunnen staan. 
 • Tip van Nico Brantjes: Zorg bij het planten van het groen en nieuwe bomen voor een goede ondergrond. Een verbetering met bijvoorbeeld bomengrond is essentieel. Bomen sneuvelen als de ondergrond niet goed is.
 • De werkgroep en gemeente doet een beroep op iedereen om het overhangend groen te snoeien, zodat de trottoirs ook voor rollators, kinderwagens ect. beter begaanbaar zijn.
 • Gaan we na uitvoering van dit project nog verder met de ideeën van bewoners die nu niet meegenomen worden?
  Antwoord; nee, alleen als er urgente situaties ontstaan.
 • De hele Bonkelaar is 20-25 cm gezakt. Dit was een prioriteit, maar nu niet meer. Wordt hier iets meegedaan?
  Antwoord: Nee. Prioriteit is dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Het ophogen van de weg heeft ook grote gevolgen voor de tuinen die dan ook opgehoogd moeten worden. In de Bonkelaar vindt geen rioolwerk plaats. Hier ligt al een gescheiden systeem.
 • Wat gaat er voor bedrag van de € 8,1 miljoen af voor het Koogpark en de Melis Stokelaan?
  Antwoord: Ongeveer € 350.000 gaat naar de Melis Stokelaan en € 375.000 naar het Koogpark/Grondwateroverlast. De rest, € 7.375.000 blijft over voor de rest van de Koog.
 • Komt het aantal parkeerplekken in de Kooglaan overeen met de huidige situatie?
  Antwoord: In de Kooglaan zijn iets minder plekken dan voorheen. Dit wordt opgelost in de Venstraten en de Plevierstraat. Uitgangspunt daarbij is dat er genoeg parkeerplekken binnen een straal van ca. 25 meter aanwezig zijn.
 • Zijn het aantal parkeerplekken in de hele Koog gelijk?
  Antwoord: Er komen meer plekken dan voorheen.
 • Komt er een alternatief voor het slingerende ontwerp van de Kooglaan? Albert Verrier stelt voor dat er 2 rijbanen (elk voor verkeer in één richting) aan beide zijden van de Kooglaan komen met in het midden één groenstrook.
  Antwoord: Bij deze optie is meer bestratingsmateriaal nodig en veel bomen moeten dan gekapt worden. Dit wordt aan de tafels verder besproken.
  Aanvulling 17-9-2019:
  • Maandag 9 september is het alternatieve ontwerp van bewoner Albert Verrier besproken met Albert Verrier zelf, Maare Zondervan (Sweco) en projectleider Marco van Beek. De insteek was om het ontwerp als alternatief verder te onderzoeken. Maare had hiervoor een schets uitgewerkt met:
   • twee gescheiden rijbanen,
   • groenstrook in het midden en
   • trottoir langs de woningen met aansluitend langsparkeerstroken.
  • Een soortgelijk beeld is te vinden op de Soomerwegh in Castricum. Groot verschil is dat deze weg een 50km/uur snelheid heeft met aparte fietspaden. Tijdens het gesprek werden de verschillen tussen het huidige schetsontwerp en het voorstel van de heer Verrier benoemd en duidelijk.
  • Bij het ontwerp met twee rijbanen:
   • Is meer bestrating en minder groen:
    • door twee rijbanen van minimaal drie tot drie en halve meter breed. In het schetsontwerp is er een rijbaan van vijf en halve meter breed;
    • door grotere kruisingen die nodig zijn bij de aansluitende wegen.
   • Is de kans op hogere snelheid groter op de 2 wegen voor verkeer in één richting door het ontbreken van tegenliggers.
   • Komt er een andere verkeerstroom door het invoeren van verkeer in één richting. Dit heeft effect op omliggende wegen.
   • Is er minder groen dat bijdraagt aan een fijn leef- en woonklimaat. Ook het groen in de middenstrook is minder functioneel. In het huidige schetsontwerp loopt het groen door tot aan het groen van de voortuinen. Dit geeft een mooi groen totaalbeeld. Daarnaast kan er in het groen meer water opgeslagen worden (wadi’s), kan er gespeeld worden en kunnen bewoners elkaar ontmoeten.
  • Leggen wij beide ontwerpen naast de ambities, wensen en ideeën van de bewoners van De Koog (programma van eisen), dan blijkt dat het huidige schetsontwerp of voorlopig ontwerp met één rijbaan (tweerichtingsverkeer) het beste aan alle wensen tegemoet komt. Dit werd ook verder in de workshops onderschreven.
  • De nieuwe Kooglaan wordt het toekomstbestendige groene Kooghart, de groene long van de wijk. Dit wordt bereikt door het verlengen van het groene beeld van het Koogpark naar de Kooglaan. Om de snelheid op de Kooglaan verder te verminderen komen er een aantal verhoogde plateaus in het ontwerp. Het alternatief van de heer Verrier, wordt niet verder uitgewerkt en voorgelegd op de informatieavonden begin oktober.
 • Gaat de verkeersstructuur veranderen en daardoor het gedrag van mensen?
  Antwoord: de verkeersstructuur veranderd niet. Alle wegen worden op dezelfde manier gebruikt als in de huidige situatie. Wel worden de wegen anders ingericht, waardoor het duidelijker is dat de wijk een 30km zone is.
 • Opmerking uit de zaal: we maken onze eigen problemen door overal te parkeren. Sommige mensen hebben meerdere auto’s maar gebruiken hun eigen oprit of garage niet. We kunnen allemaal helpen om de parkeerdruk te verlagen.
 • Opmerking uit de zaal: In de Witte Hoofden wordt hard gereden. Door de parkeerplaats op de Grote Weid te verbinden met de Witte Hoofden ontstaat een onveilige situatie. Deze kruising is onoverzichtelijk.

Tafel Kooglaan

De gesprekken aan tafel ging over van alles, niet alleen de Kooglaan:

 • Discussie met Albert Verrier over de reden waarom er ‘maar’ 1 variant is gepresenteerd en niet meer. Sweco heeft uitgelegd dat wij in workshop 2 een schets hebben gepresenteerd waarvoor veel draagvlak bleek te zijn en dat wij om die reden niet meer varianten hebben getoond. Albert wil graag de ‘rechte variant’ van de Kooglaan. Vervolgens discussie over vorm, wat is mooi/lelijk, wat past? Albert snapt ons concept prima maar hij vindt iets anders gewoon mooier/beter. De gemeente en Sweco gaan hierover in gesprek met Albert.
 • Aandacht voor beplanting bij de wegdelen die dicht op de trottoirs komen. Let op de wensen van bewoners. (*de bewoonster die dit had ingebracht stuurde Maare de volgende dag een hele positieve mail en dat zij het wel ziet zitten zoals getekend).
 • Toelichting op tekening: doordat parkeren in plukjes is verspreid, is het mogelijk groen tot aan de weg te plaatsen. Hierdoor ontstaat een groene, parkachtige sfeer.
 • Bestaande gehandicapten parkeerplaatsen worden op de tekening gezet. Dit doen we in het definitief ontwerp. Deze parkeerplaatsen staan apart aangegeven in het parkeeronderzoek.
 • Uitleg gegeven over vuilnis, bak erbij voor PMD (Plastic, Metaal, Drinkpakken). Hier is niet iedereen voorstander van.
 • Paadjes door groen: er is geopperd om te wachten totdat er vanzelf olifantenpaadjes in het groen ontstaan en die dan half verharden. Dit idee wordt bekeken.
 • Waar komen de plateaus bij de Venstraten? Overal of alleen op sommige kruispunten?
 • Plant een Uitgeester Zoet (lokaal gekweekte appelboom).

Tafel Rondje Koog

We vragen om wensen en ideeën voor het Koogplantsoen (tussen Jumbo en Kooglaan):

 • Plant fruitbomen, bessen- en notenstruiken. Bijvoorbeeld de Uitgeesterzoet appelboom en Assumerpeer. Uitgeest wordt Fruitgeest.
 • Ontmoetingsplek, zitelementen, bankjes.
 • De plek wordt veel gebruikt door tieners om te voetballen en ze zitten op de steen.
 • Wens voor schaduw om te zitten. Dit kan door het planten van notenbomen.

Suggesties voor rondje Koog:

 • Materiaal op de dijk waardoor er ook met scootmobiel gereden kan worden. Dit moet in overleg met HHNK (eigenaar/beheerder dijk). Dit is het Hoogheemraadschap.
 • De hekjes die scooters blokkeren, blokkeren ook scootmobielen
 • Zet bordjes met km voor wandelingen en fietstochten in het buitengebied neer. Deels al aangegeven rondje Koog.
 • In het zuidwesten van de Koog loopt het rondje koog door de woonwijk, zet hier bordjes rondje Koog neer. Kijken wat ontbreekt.
 • Wel trimtoestellen, maar alleen als er een bordje met uitleg hoe te gebruiken bij komt.

Spelen en ontmoeten:

 • Bankjes of zitplekken in rest van de Kooglaan.
 • De speeltuin aan de Benesserlaan niet weghalen. Er is verjonging in de buurt.

Algemeen:

 • Bomen aan de Wiekenlaan zorgen voor veel schaduw en overlast. Kunnen deze gekapt worden?
 • In de Bonkelaar 1 boom vervangen i.v.m. hars.
 • Kruising Wiekenlaan / Binnenkruierstraat. Kan dit ook een rotonde worden?
 • Wens voor extra bomen op de Binnenkruierstraat.
 • Kan er vanuit de gemeente initiatief komen om bewoners te helpen bij het vergroten van de biodiversiteit? Nestkasten of tips voor bloemen en planten in de tuinen? Operatie Steenbreek?
 • Kunnen de halfverharde paden in de Kooglaan ook gemaakt worden van bijvoorbeeld houtsnippers van de gekapte bomen?

Tafel Koog - west

 • Bij haakse parkeervakken hangt de voorkant/neus van de auto over het trottoir. Het trottoir is dan te smal om overheen te lopen. Maak de parkeervakken 4.50 m lang in plaats van 5.00 m waardoor het trottoir breder wordt en er voldoende ruimte is om langs te lopen.
 • Vergeet het onderhoud aan de achterpaden/stegen niet.
 • De parkeerplaatsen op de Zonnedauw naast nummer 15 worden weinig gebruikt omdat deze niet diep genoeg zijn. Kunnen dat schuine parkeervakken worden?
 • Voldoen de drempels in Koog-noord nog aan de huidige (hoogte) normen?
 • Verhoogde banden langs de weg bij bermen om te voorkomen dat er in geparkeerd wordt. Voor de afwatering naar de bermen kan op een aantal plaatsen de trottoirbanden worden verlaagd zodat het regenwater kan wegstromen.
 • Kunnen de straten richting de polder, ten westen van de Benesserlaan, een woonerf worden? Dus 15 km/uur?
 • Kunnen de verhoogde plateaus op de Benesserlaan groter worden, verlengd naar de zijstraten aan de westkant?

Tafel Koog - oost

 • Mogelijk toch problemen met parkeervoorzieningen Prinses Beatrixlaan, nog een keer goed naar kijken. Kunnen er extra parkeerplaatsen komen?
 • De kruising Prinses Beatrixlaan/ Kooglaan richting de sportvelden. Kan dit een T-splitsing worden? Er gaat hier veel verkeer overheen.
 • Haaks parkeren op kronkelige weg lijkt onveilig. In de communicatie aangeven dat het veiliger voor het wegrijden is als je achteruit in parkeert.
 • Angst’ voor olifantenpaadje daar, schijnt er ook al te zijn.
 • 30km symbool op straten om mensen eraan te herinneren dat ze in een 30km zone zijn.
 • Ophalen huisvuil met zijbelader -> parkeerplaatsen reserveren voor als vuilnis wordt opgehaald. Dit werkt ook goed in Heemskerk.

Concept voorlopig ontwerp tekening 1 (pdf, 2 MB)

Concept voorlopig ontwerp tekening 2 (pdf, 1 MB)

Concept voorlopig ontwerp tekening 3 (pdf, 8 MB)

Presentatie workshop 3 de Koog (pdf, 5 MB)

Workshop 4: donderdag 12 december 2019, 19.30 - 21.00 uur
Aanwezig: 

 • Projectleider en diverse medewerkers gemeente
 • Sweco: diverse medewerkers
 • 15 bewoners
 • Medewerker Kennemer Wonen 

De werkgroep heeft zich voor de laatste keer over het ontwerp voor ‘de Koog van de Toekomst’ gebogen. Tijdens de informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren in oktober (2019) is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de hele wijk. Alle reacties hierop zijn verzameld en verwerkt in een concept definitief ontwerp. Dit concept definitief ontwerp werd tijdens de laatste workshop toegelicht en besproken. 

De belangrijkste punten en aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn:

 • Ventweg Kooglaan 73-99 wordt niet doodlopend, verhoogd trottoir blijft. 
 • Huidige situatie pleintje Leeghwaterstraat blijft zoveel mogelijk gelijk.
 • Fietsdoorsteek Prinses Beatrixlaan 
 • Leeghwaterstraat is toegevoegd aan het ontwerp.
 • Doorsteek voor autoverkeer van De Witte Hoofden naar De Grote Weid gaat niet door.
 • Fiets- en voetpad door Koogpark is verder uitgewerkt. 
 • Rondje de Koog wordt een apart ontwerp. Hiervoor start begin 2020 een apart participatietraject.
 • Uitwerking groen: er is een analyse van de bomen en beplantingsplan gemaakt. Zo komt er 2270 vierkante meter extra groen en vier extra bomen in de wijk.
 • Naar aanleiding van het uitgevoerde parkeeronderzoek is bepaald dat er extra parkeerplaatsen komen op de plekken waar de parkeerdruk het hoogst is.
 • Spelen en ontmoeten: er is een overzicht gemaakt van de speelplekken die blijven en die uiteindelijk verdwijnen. Ook zijn de elementen in de wadi’s verder uitgewerkt. De uitwerking voor de ontmoetingsplek Melis Stokelaan wordt later in een apart project opgepakt. 

Er is een overzicht gemaakt van alle reacties op het voorlopig ontwerp (pdf, 518 KB). In het overzicht staat wat er met alle opmerkingen en suggesties is gedaan.

Het projectteam van de gemeente gaat nog met de laatste suggesties en opmerkingen van de werkgroepleden aan de slag. De verwachting is dat het definitief ontwerp in februari 2020 klaar is. Het college behandelt het definitief ontwerp in maart. 
Meer over de planning, de toelichting op de aanpassingen en vervolgstappen leest u in de presentatie tijdens de workshop (pdf, 8 MB).

Tot slot ontvingen alle werkgroepleden als waardering voor hun inzet een kerststol. Anderhalf jaar lang is er veel en intensief samengewerkt. Het resultaat is een gedragen en toekomstbestendig ontwerp voor de hele wijk; een ontwerp voor ‘de Koog van de Toekomst’. Werkgroepleden die niet aanwezig waren, ontvingen een dag later uit handen van projectleider Marco van Beek en projectmedewerker Atie Dekker alsnog de kerststol. 

Voorbeeld regenwatertuin

Een aantal werkgroepleden gaat nog even door. Het idee is ontstaan om een voorbeeldtuin voor de wijk te ontwikkelen. Door klimaatveranderingen wordt het opvangen van regenwater in de eigen tuin steeds belangrijker om wateroverlast te voorkomen. Kleine aanpassingen maken al een groot verschil: vervang stenen door groen, koppel de regenpijp af, vang het regenwater op in de tuin, plaats een regenton, etc. In de voorbeeldtuin zien wijkbewoners wat ze zelf op een eenvoudige manier kunnen doen. Het plan wordt nu door een aantal werkgroepleden en het projectteam verder uitgewerkt. 

De gemeente wil iedereen nogmaals van harte bedanken voor hun tijd en betrokkenheid bij dit project.