Tijdelijke jongerenwoningen Benesserlaan

De Jeugd- en Jongerenraad van Uitgeest heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de woningbehoefte onder jongeren van 17 tot 30 jaar. Hieruit is gebleken dat jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Het college van B&W van Uitgeest heeft de resultaten van het onderzoek besproken en besloten dit verder op te pakken. Dit ook naar aanleiding van een motie vanuit de gemeenteraad. De verkenning naar de mogelijkheid voor tijdelijke woningen aan de Benesserlaan in Uitgeest is daar het resultaat van. 

Waarom locatie Benesserlaan?

De locatie Benesserlaan is genoemd als mogelijke woningbouwlocatie voor jongeren in het onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad. De grond is al van de gemeente en de locatie al bestaand stedelijk gebied. Daardoor kan er makkelijker gebouwd kan worden. Er wordt zorgvuldig met het gebied omgegaan. Het complex mag niet te massaal worden, moet inpasbaar zijn in het bestaande groen en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk.
Er is tegelijkertijd gekeken naar alternatieve locaties, die niet geschikt werden bevonden als locatie voor tijdelijke woningen voor jongeren. Een gedetailleerde afweging van deze locaties vindt in het locatieonderzoek dat in de bijlage op deze projectpagina terug te vinden is.

Tijdelijke woningen 

De vraag naar sociale huurwoningen is enorm. Waar mogelijk willen we nieuwe woningen toevoegen. Tijdelijke woningen kunnen relatief snel geplaatst worden en staan er maximaal 15 jaar. Dit betekent tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals bijvoorbeeld het Centrumplan waar we permanente woningen in de sociale huur willen realiseren. Tijdelijke woningen vormen daarmee een deel van de oplossing voor het woningtekort in Uitgeest.

Naar het overzicht