Tijdelijke jongerenwoningen Benesserlaan

Schetsontwerp jongerenwoningen Benesserlaan
Schetsontwerp jongerenwoningen Benesserlaan

De Jeugd- en Jongerenraad van Uitgeest heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de woningbehoefte onder jongeren van 17 tot 30 jaar. Hieruit is gebleken dat jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Het college heeft de resultaten van het onderzoek besproken en besloten dit verder op te pakken. Dit ook naar aanleiding van een motie vanuit de gemeenteraad. De verkenning naar de mogelijkheid voor tijdelijke woningen aan de Benesserlaan in Uitgeest is daar het resultaat van. 

Ter inzage aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 10 studio’s en 10 tweekamerappartementen ligt 6 weken ter inzage. 

Ook onderzoek Zienlaan als locatie

De gemeente onderzoekt ook de Zienlaan voor de plaatsing van tijdelijke jongerenwoningen. Bekeken wordt of het haalbaar is de tijdelijke jongerenwoningen op het parkeerterrein van de Zienlaan te plaatsen. Het onderzoek richt zich vooral op de parkeersituatie. En op milieuhinder van de omliggende gebruikers (het zwembad, de sporthal en de sportvelden).

Als het onderzoek is uitgevoerd, neemt het college een besluit over de locatie voor de  tijdelijke woningen voor jongeren. De omwonenden van beide locaties krijgen bericht over het besluit.

Waarom locatie Benesserlaan?

De locatie Benesserlaan is genoemd als mogelijke woningbouwlocatie voor jongeren in het onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad. De grond is al van de gemeente en de locatie al bestaand stedelijk gebied. Daardoor kan er makkelijker gebouwd kan worden. Er wordt zorgvuldig met het gebied omgegaan. Het complex mag niet te massaal worden, moet inpasbaar zijn in het bestaande groen en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk.
Er is tegelijkertijd gekeken naar alternatieve locaties, die niet geschikt werden bevonden als locatie voor tijdelijke woningen voor jongeren. Een gedetailleerde afweging van deze locaties vindt in het locatieonderzoek dat in de bijlage op deze projectpagina terug te vinden is.

Tijdelijke woningen 

De vraag naar sociale huurwoningen is enorm. Waar mogelijk willen we nieuwe woningen toevoegen. Tijdelijke woningen kunnen relatief snel geplaatst worden en staan er maximaal 15 jaar. Dit betekent tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals bijvoorbeeld het Centrumplan waar we permanente woningen in de sociale huur willen realiseren. Tijdelijke woningen vormen daarmee een deel van de oplossing voor het woningtekort in Uitgeest.

Naar het overzicht