Binnenmeerschool

Het mooie, cultuurhistorische gebouw van De Binnenmeerschool wordt verbouwd tot een nieuw kindcentrum. 

In het nieuwe kindcentrum komt een basisschool voor 275 leerlingen, kinderopvang van 0 tot 4 jaar, voor- en naschoolse opvang. En andere functies die kinderen stimuleren in sociale en kunst- en cultuurvaardigheden. 

Ontwerp en opvang

Weeda Architecten maakt een voorlopig ontwerp. Dit is dezelfde architect als voor kindcentrum Cornelis. Inwoners, kerk en overheidsdiensten worden betrokken bij het plan. 

Opvang bij De Molenhoek

De leerlingen worden tijdens de verbouwing tijdelijk opgevangen in school De Molenhoek. Bij de Molenhoek komen 3 extra noodlokalen om alle groepen op 1 locatie op te kunnen vangen. 

De bouwtijd is ongeveer 1 jaar.

Planning

  • April 2023: terugkoppeling reacties 1e inloopavond.
  • Mei 2023: vaststelling definitief ontwerp gebouw + aanvraag omgevingsvergunning.
  • Augustus 2023: verhuizing aantal groepen van Binnenmeer naar de Molenhoek.
  • 4e kwartaal 2023: aanbesteding en selecteren van een aannemer.
  • December 2023: tijdelijke huisvesting bij Molenhoek voor opvang leerlingen Binnenmeer.
  • Start bouw: nader te bepalen.

Lees meer over het proces ver-/nieuwbouw Binnenmeerschool (pdf, 10 MB) tot kindcentrum Binnenmeer.