Binnenmeerschool

Het mooie, cultuurhistorische gebouw van De Binnenmeerschool wordt verbouwd tot een nieuw kindcentrum. 

In het nieuwe kindcentrum komt een basisschool voor 275 leerlingen, kinderopvang van 0 tot 4 jaar, voor- en naschoolse opvang. En andere functies die kinderen stimuleren in sociale en kunst- en cultuurvaardigheden. 

Ontwerp en opvang

Weeda Architecten maakt een voorlopig ontwerp. Dit is dezelfde architect als voor kindcentrum Cornelis. Inwoners, kerk en overheidsdiensten worden betrokken bij het plan. 

Opvang bij De Molenhoek

De leerlingen worden tijdens de verbouwing tijdelijk opgevangen in school De Molenhoek. Bij de Molenhoek komen 3 extra noodlokalen om alle groepen op 1 locatie op te kunnen vangen. 

De bouwtijd is ongeveer 1 jaar.

Planning

  • 2022 september: presentatie van het eerste ontwerp van het nieuwe kindcentrum aan het college en gemeenteraad.
  • 2023: doorontwikkeling van ontwerp en kosten.
  • 2024: verbouwing van het gebouw en tijdelijke huisvesting in en bij de Molenhoekschool.
  • 2025: oplevering nieuwe kindcentrum.