Centrumplannen

kaartje met overzicht plannen in centrumgebied

Het centrumplan bestaat uit 9 deellocaties en 4 schoollocaties en loopt van 2019 tot 2028.

In het centrum staan een aantal grote projecten op stapel: nieuwe woningen, nieuwe sportzaal, vernieuwd ijsbaanterrein en nieuwe kindcentra. Zo ontstaat een levendig en prettig centrum voor jong en oud, met veel aandacht voor duurzaamheid. 

De eerste 3 projecten die lopen, zijn:

  • Woningbouw op de bibliotheeklocatie.
  • Integraal kindcentrum Cornelis (Paltroklocatie).
  • Nieuwe sportzaal ter vervanging van de Meet.
Naar het overzicht