Centrumplannen

impressie centrumplannen

Het centrumplan bestaat uit 9 deellocaties en 4 schoollocaties en loopt van 2019 tot 2028.

Er staan in het centrum van Uitgeest een aantal grote projecten op stapel: nieuwe woningen, een nieuwe sportzaal, een vernieuwd ijsbaanterrein en nieuwe kindcentra. Zo ontstaat een levendig en prettig centrum voor jong en oud, met veel aandacht voor duurzaamheid. 

Woningbouw op de bibliotheeklocatie, het integraal kindcentrum Cornelis op de voormalige Paltroklocatie en de nieuwe sportzaal ter vervanging van de Meet zijn de eerste 3 projecten die lopen.

Naar het overzicht